Myynti-ilmoitus

Olet leikisti Laaman entinen omistaja ja myymässä sitä uuteen kotiin.

Eläimen myyminen on vähän erilaista kuin pelkän tavaran myyminen. Kirjoita ja piirrä ilmoitus.

 • Mitä asioita pitäisi kirjoittaa ilmoitukseen, jotta laama saisi mahdollisimman sopivan uuden kodin ja
 • laamalle sopivaa huolenpitoa,
 • oikeanlaista ruokaa ja
 • oikeanlaista liikuntaa.

Pohdi ja kirjoita ilmoitus.

Myynti-ilmoituksia voi harjoitella:

 • kumi
 • kynä
 • puhelin
 • peli

Myynti-ilmoituksen teko

Ota hyviä kuvia eri suunnista

Ota laadukkaita kuvia myyntikohteesta:

 • läheltä
 • kaukaa
 • useasta eri kulmasta

Kuvien tulee olla selkeitä. Sumuinen kuva antaa epäluotettavan vaikutelman.

Suunnittele hyvä myyntiteksti

 • Seuraavaksi tärkein on otsikko.
 • Otsikon tulee olla lyhyen ytimekäs ja kertoa mistä tuotteesta on kyse ja mahdollisesti muutama tarkentava merkintä.
 • Otsikkoon ei pidä myöskään yrittää mahduttaa liikaa tietoa.
 • Liian pitkä otsikko jää helposti lyhyempien ja ytimekkäämpien jalkoihin.

Kerro myös tuotteen viat

 • kuvaile miten paljon tuotetta on käytetty
 • pienetkin virheet tuotteessa pitää kertoa, ne estävät jälkeenpäin riitatilanteita jos ostaja pettyy tuotteeseen
 • kerro tuotteessa olevat viat niitä liioittelematta
 • ilmoituksessa ei kannata käyttää ylisanoja kuten “huippuyksilö” tai “huippuhyvä” sillä joku voi käsittää ne väärin
 • pysy tosiasioissa ja asialinjalla, se antaa luotettavimman kuvan

Suunnittele kaunis ilmoituksen ulkoasu

 • Hyvässä ilmoituksessa lauseet aloitetaan isolla kirjaimella ja itse teksti on pienillä kirjaimilla.
 • Liian pitkää yhtäjaksoista tekstiä ei pidä kirjoittaa, vaan eri asiat kannattaa jakaa kappaleisiin yhdellä tyhjällä rivillä.
 • Ranskalaisia viivoja kannattaa käyttää, kun listataan tuotteen ominaisuuksia.
 • Tekstin kirjasin tulee olla oletuskokoinen ja mitään erityisiä muotoiluja, kuten lihavointia, alleviivausta, isoja kirjaimia ja kursivointia, ei ole syytä käyttää.
 • Lihavointia voi käyttää esim. ilmoituksen otsikoissa kuten “Ominaisuudet” tai “Varustelu”, jonka jälkeen listataan ominaisuuksia ranskalaisilla viivoilla.
 • Mitä vähemmän ilmoituksessa on ylimääräisiä muotoiluja, sitä selkeämpi, luotettavampi ja helppolukuisempi ilmoitus on.

Mitä ilmoitukseen ei pidä laittaa

 • Adjektiiveja, kuten huippuhyvä, erinomainen, laadukas
 • Isoilla kirjaimilla kirjoitettua tekstiä
 • Huutomerkkejä
 • Useita välilyöntejä sanojen välissä, tai useita rivinvaihtoja kappaleiden välissä
 • Lihavoidulla kirjaisintyypillä kirjoitettua tekstiä
 • Väreillä tai millään muullakaan erikoisella muotoilulla kirjoitettua tekstiä
 • Muuta kuin oletuskirjasinkoolla kirjoitettua tekstiä