Kirjaudu

Tvt- ja medialukutaitotavoitteet on valikoitu tukemaan opetussuunnitelman laaja-alaisten taitojen: monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen hallintaa.

5. ja 6. luokka

Käytännön työtaidot
 • Osaa tuoda kuvan tai objektin tekstiin sekä esitysgrafiikkaohjelmaan ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa
 • Osaa yksinkertaista kuvankäsittelyä (esim. osaa muuttaa värisävyjä sekä osaa korjata valotusta)
 • Tutustuu taulukkolaskennan alkeisiin (esim. tutustuu kaavoihin ja harjoittelee taulukon tekemistä)
 • Syventää tekstinkäsittelytaitoja (esim. rivivälit, kappalejako, taulukon lisääminen, luettelot)
 • Oppii arvioimaan omaa TVT-osaamistaan (esim. itsearviointi)
Tiedonhallintataidot
 • Osaa tehdä esityksen tai yhteenvedon ajatuksistaan (esim. ajatuskartta tai esitys)
 • Osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tarvittaessa yksinkertaisena kaaviona
 • Osaa hakea tietoa tietokannoista
 • Osaa käyttää hakukoneita ohjatusti ja arvioida hakutulosten luotettavuutta
Mediataidot
 • Käyttää luontevasti tieto- ja viestintäteniikkaa vuorovaikutuksen välineenä (esim.sähköposti ja muut viestintäkanavat)
 • Tutustuu 3D tulostuksen ideaan
 • Käyttää erilaisia viestinnän välineitä ja hyödyntää niitä tavoitteellisesti
 • Osaa arvioida ja tulkita kriittisesti eri tietolähteiden välittämää tietoa
 • Osaa ottaa netiketin huomioon omassa toiminnassaan
 • Osaa suojautua haitalliselta materiaalilta tunnistamalla uhkia ja toimimalla ohjeiden mukaan
 • Tuntee tekijänoikeusasioiden pääperiaatteet
 • Tutustuu erilaisiin julkaisukanaviin (esim. blogeihin, videon suoratoistopalveluihin)
 • Osaa ilmoittaa oikealle taholla jos hän havaitsee nettikiusaamista.
 • Tietää miten pitää toimia jos sosiaalisessa mediassa leviää materiaalia, jonka julkaisuun he eivät ole antaneet suostumustaan
Ohjelmointitaidot
 • Tutustuu ohjelmointikielen mekanismeihin graafisessa ohjelmointiympäristössä
 • Oppii ohjelmoinnillista ajattelua eli ongelman pilkkomista, toistettavuuden perusteita

3. ja 4. luokka

Käytännön työtaidot
 • Oppilas osaa kirjoittaa tekstiä prosessina; osaa kopioida, liittää ja leikata tekstiä sekä kuvia
 • Oppilas kirjoittaa näppäimistöllä luontevasti kahdella kädellä
 • Osaa käyttää yleisimpiä erikoismerkkejä (esim. lainausmerkit, yhdysmerkki, sulkeet)
 • Tutustuu esitysohjelman käyttöön
 • Käyttää useita ohjelmia samanaikaisesti (esim. verkkoselaimen välilehdet, osaa kopioida tekstiä tai kuvia ohjelmasta toiseen)
 • Ymmärtää ohjelmien toimintojen samankaltaisuutta (esim. valikot ja toimintopainikkeet samankaltaisissa ohjelmissa)
 • Käytettää oppimispelejä itsenäisesti oppimisen tukena
 • Osaa kuvata ja editoida videoita mobiililaitteilla kuten tabletilla
 • Tutustuu kuvankäsittelyyn tietokoneella ja tabletilla (esim. kuvakoon muuttaminen, kuvan rajaaminen)
Tiedonhallintataidot
 • Tutustuu johonkin tietokantaan ja harjoittelee tiedonhakua sieltä
 • Ymmärtää mitä eroa on tallentaa omalle tietokoneelle tai pilveen
 • Tutustuu tiedostonhallinnan perusteisiin (esim. kansiorakenne, tiedostojen tallennus, siirto ja poistaminen)
 • Osaa jakaa tiedostoja muiden kanssa sekä tuottaa ja muokata niitä yhdessä
Mediataidot
 • Tutustuu Internet-hakukoneiden käyttöön (Esim. osaa hakea tekstitietoa, kuvia ja videoita) ja harjoittelee arvioimaan hakemansa tiedon luotettavuutta)
 • Ymmärtää omien henkilötietojen käytön riskit
 • Tutustuu ohjatusti tieto- ja viestintätekniikan käyttöön vuorovaikutuksen välineenä (esim. harjoittelee sähköpostin käyttöä)
 • Käyttää verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä (esim. muokataan yhdessä dokumenttia usealta laitteelta samanaikaisesti)
 • Tutustuu digitaalisen materiaalin tekijänoikeuksien alkeisiin (esim. kuvien tekijänoikeudet) ja osaa hankkia internetistä tuotoksiinsa ilmaisia ja tekijänoikeusvapaita kuvia
 • Ymmärtää turvallisen julkaisun periaatteet sekä oman ja muiden yksityisyyden suojaamisen julkaisuissa (esim. videot, kuvat, henkilötiedot)
 • Tiedostaa ja ymmärtää netiketin sekä toimii internetissä vastuullisesti ja toiset huomioiden
 • Osaa ilmoittaa oikealle taholla jos hän havaitsee nettikiusaamista
 • Tietää miten pitää toimia jos sosiaalisessa mediassa leviää materiaalia, jonka julkaisuun he eivät ole antaneet suostumustaan
Ohjelmointitaidot
 • Oppilas saa kokemuksia, kuinka ihmisen tekemillä ratkaisuilla on vaikutusta miten teknologiset välineet tai laitteet toimivat
 • Osaa käyttää jotain graafista ohjelmaa tai –sovellusta (esim. hahmon liikuttaminen ruudulla komentojen avulla)

1. ja 2. luokka

Käytännön työtaidot
 • Osaa avata ja sulkea tietokoneen sekä mobiililaitteen
 • Osaa kirjautua koneelle ja oppimisalustalle sekä niistä pois
 • Harjoittelee kirjoittamista näppäimistöllä kahdella kädellä
 • Harjoittelee näppäimistön peruskäyttöä: isot ja pienet kirjaimet, välimerkit(esim. piste, kysymysmerkki), yleisimmät erikoismerkit (esim. @- ja €-merkit) ja sanaväli
 • Harjoittelee jonkin osoitinlaitteen (esim. hiiri tai mobiililaitteen kynä) käyttöä
 • Tutustuu tekstinkäsittelyn alkeisiin ja harjoittelee näppäimistön käyttöä
 • Osaa kuvata mobiililaitteella
 • Osaa avata ja sulkea ohjelmia sekä sovelluksia
 • Osaa käyttää verkkoselainta siirtyä internet sivustoihin
 • Käyttää oppimispelejä
 • Tutustuu jonkun piirto-ohjelman tai -sovelluksen käyttöön
Mediataidot
 • Osaa käyttää koulun antamaa salasanaa ja käyttäjätunnusta turvallisesti
 • Ymmärtää ja tietää millainen on turvallinen salasana
 • Tietää miksi uloskirjautuminen on tärkeää
 • Tutustuu netikettiin ja toimii sen mukaisesti
 • Harjoittelee ohjatusti tiedonhakua tietoverkoista (esim. kirjastojen tietokannat)
 • Osaa ilmoittaa oikealle taholla jos hän havaitsee nettikiusaamista ja saa tietoa, että häntä autetaan jos hän kohtaa/on kohdannut ahdistavia sisältöjä internetissä
 • Tietää kertoa turvalliselle aikuiselle, vanhemmalle tai opettajalle jos sosiaalisessa mediassa leviää materiaalia heistä, johon ei ole annettu omien huoltajien kanssa lupaa.
Ohjelmointi
 • Oppilas aloittaa tutustumisen ohjelmointiin suunnittelemalla vaiheisia toimintoja ja testaa niitä myös käytännössä
 • Tutustuu ohjelmoinnin alkeisiin pelien ja leikkien avulla
 • Tutustuu ohjelmointiin robottien tai jonkin sovelluksen avulla
Tiedonhallintataidot
 • Tekstin kirjoittaminen mallista
 • Tekstin muokkaaminen; apuvälineiden kuten oikolukuohjelmankäyttö
 • Osaa tallentaa, avata ja tulostaa tiedostoja

Esiopetus

Mediataidot
 • Tutustuu tekijänoikeuksiin oman esiopetusryhmänsä viitekehyksessä (esim. lapsi saa päättää asetetaanko hänen työnsä tai kuvansa esille ja pohtii saako toisesta ottaa kuvaa ilman lupaa)
 • Hyödyntää sähköistä tiedonhakua yhdessä esiopetusryhmän kasvattajien kanssa esim. kirjastossa vieraillessaan
 • Tutustuu uusiin tapoihin tehdä tarinaa
 • Oppii ilmoittamaan vanhemmalle tai opettajalle / tietää, että häntä autetaan, jos hän havaitsee kiusaamista tai ahdistavaa sisältöä medialaitteiden kautta
Ohjelmointitaidot
 • Osaa ottaa vastaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja osaa toimia niiden mukaan
 • Osaa antaa vaiheittaisia toimintaohjeita toiselle ihmiselle
 • Tutustuu oman ympäristön ohjelmoituihin laitteisiin
 • Tutustuu pelien ja leikkien avulla ohjelmoinnin perusteisiin.
 • Tutustuu ohjelmointiin robottien tai jonkin sovelluksen avulla.
Käytännön työtaidot
 • Tutustuu ja harjoittelee kuvaamista mobiililaitteilla tai kameralla
 • Tutustuu äänen tallennukseen mobiililaitteilla tai muilla tallennusvälineillä
 • Tutustuu jonkin osoitinlaitteen (esim. hiiri tai mobiililaitteen kynä) käyttöön
 • piirto-ohjelman tai –sovelluksen käyttäminen
 • Harjoittelee laitteiden avaamista, sulkemista ja oikeaa sekä turvallista käsittelyä
 • Tutustuu ohjatusti oppimispeleihin
Tiedonhallintataidot
 • Tutustuu leikkikirjoituksen kautta näppäimistöön sekä
 • kirjoittaa näppäimistöllä oman luku- ja kirjoitustaitonsa puitteissa(esim. oma nimi)
 • Tutustuu erilaisiin tapoihin hakea tietoa ohjatusti aikuisen kanssa