Hei opettaja!

Digiseikkailuun valitut sisällöt pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Sisällöt on pyritty järjestämään mahdollisimman selkeiksi kokonaisuuksiksi opettajalle.
Sisältöihin sopivat tehtävät on linkitetty Sinulle valmiiksi. Tutki itse lisää.

Selvitä mielessäsi..

Milloin sitoudun opettamaan tvt-taitoja?

Kenen kanssa opetan tvt-taitoja?

Mitä pulmia saatan kohdata opettaessani ja miten pääsen niistä eteenpäin?

Mitä mahdollisuuksia tvt-taitojen kertyminen tuo opiskelullemme?

1. ja 2. luokka

Käytännön työtaidot

Sisällöt materiaalissa #Apinmaja
 • Osaa avata ja sulkea tietokoneen sekä mobiililaitteen
 • Osaa kirjautua koneelle ja oppimisalustalle sekä niistä pois
 • Harjoittelee kirjoittamista näppäimistöllä kahdella kädellä
 • Harjoittelee näppäimistön peruskäyttöä: isot ja pienet kirjaimet, välimerkit (esim. piste, kysymysmerkki), yleisimmät erikoismerkit (esim. @- ja €-merkit) ja sanaväli
 • Harjoittelee jonkin osoitinlaitteen (esim. hiiri tai mobiililaitteen kynä) käyttöä
 • Tutustuu tekstinkäsittelyn alkeisiin ja harjoittelee näppäimistön käyttöä
 • Osaa kuvata mobiililaitteella
 • Osaa avata ja sulkea ohjelmia sekä sovelluksia
 • Osaa käyttää verkkoselainta siirtyä internet sivustoihin
 • Käyttää oppimispelejä
 • Tutustuu jonkun piirto-ohjelman tai -sovelluksen käyttöön

Mediataidot

Sisällöt materiaalissa #Tweetynviestiseinä
 • Osaa käyttää koulun antamaa salasanaa ja käyttäjätunnusta turvallisesti.
 • Ymmärtää ja tietää millainen on turvallinen salasana
 • Tietää miksi uloskirjautuminen on tärkeää
 • Tutustuu netikettiin ja toimii sen mukaisesti
 • Harjoittelee ohjatusti tiedonhakua tietoverkoista (esim. kirjastojen tietokannat)
 • Osaa ilmoittaa oikealle taholla jos hän havaitsee nettikiusaamista ja saa tietoa, että häntä autetaan jos hän kohtaa/on kohdannut ahdistavia sisältöjä internetissä
 • Tietää kertoa turvalliselle aikuiselle, vanhemmalle tai opettajalle jos sosiaalisessa mediassa leviää materiaalia heistä, johon ei ole annettu omien huoltajien kanssa lupaa.

Ohjelmointi

Sisällöt materiaalissa #Ohjelmointi
 • “Oppilas aloittaa tutustumisen ohjelmointiin suunnittelemalla vaiheisia toimintoja ja testaa niitä myös käytännössä. Oppilas saa kokemuksia digitaalisten välineiden käytöstä.” Tutustuu ohjelmoinnin alkeisiin pelien ja leikkien avulla
 • Tutustuu ohjelmointiin robottien (Esim. Bee-Bot) tai jonkin sovelluksen avulla.

Tiedonhallintataidot

Sisällöt materiaalissa #Apinmaja
 • Tekstin kirjoittaminen mallista
 • Tekstin muokkaaminen; apuvälineiden kuten oikolukuohjelman käyttö
 • Osaa tallentaa, avata ja tulostaa tiedostoja

3. ja 4. luokka

Käytännön työtaidot

Sisällöt materiaalissa #Apinmaja

Tiedonhallintataidot

Mediataidot

Sisällöt materiaalissa #Tweetynviestiseinä

Ohjelmointitaidot

Sisällöt materiaalissa #Ohjelmointipolku

5. ja 6. luokka

Käytännön työtaidot

Sisällöt materiaalissa #Apinmaja

Tiedonhallintataidot

Mediataidot

Sisällöt materiaalissa #Tweetynviestiseinä #Virtuaalimaailma

Ohjelmointitaidot

Sisällöt materiaalissa #Ohjelmointipolku

“Oppilas alkaa suunnitella omia ohjelmia ja testaa niitä käytännössä. Toiminnallista tekemistä esimerkiksi robottien avulla.”

Ennen koulun alkua –

Esiopetus

Mediataidot

 • Tutustuu tekijänoikeuksiin oman esiopetusryhmänsä viitekehyksessä (esim. lapsi saa päättää asetetaanko hänen työnsä tai kuvansa esille ja pohtii saako toisesta ottaa kuvaa ilman lupaa)
 • Hyödyntää sähköistä tiedonhakua yhdessä esiopetusryhmän kasvattajien kanssa esim. kirjastossa vieraillessaan
 • Tutustuu uusiin tapoihin tehdä tarinaa (Esim. Bookcreator, Greenscreen –tekniikka, PuppetPals)
 • Oppii ilmoittamaan vanhemmalle tai opettajalle / tietää, että häntä autetaan, jos hän havaitsee kiusaamista tai ahdistavaa sisältöä medialaitteiden kautta

Ohjelmointitaidot

 • Osaa ottaa vastaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja osaa toimia niiden mukaan
 • Osaa antaa vaiheittaisia toimintaohjeita toiselle ihmiselle
 • Tutustuu oman ympäristön ohjelmoituihin laitteisiin
 • Tutustuu pelien ja leikkien avulla ohjelmoinnin perusteisiin. (Ohjelmointi on peräkkäisten yksi kerrallaan suoritettavien toimintaohjeiden antamista. Esimerkkejä: “Kapteeni käskee -leikki ja piirtäminen vaiheittaisten ohjeiden mukaan”.)
 • Tutustuu ohjelmointiin robottien tai jonkin sovelluksen avulla.

Käytännön työtaidot

 • Tutustuu ja harjoittelee kuvaamista mobiililaitteilla tai kameralla
 • Tutustuu äänen tallennukseen mobiililaitteilla tai muilla tallennusvälineillä
 • Tutustuu jonkin osoitinlaitteen (esim. hiiri tai mobiililaitteen kynä) käyttöön
 • piirto-ohjelman tai –sovelluksen käyttäminen
 • Harjoittelee laitteiden avaamista, sulkemista ja oikeaa sekä turvallista käsittelyä
 • Tutustuu ohjatusti oppimispeleihin

Tiedonhallintataidot

 • Tutustuu leikkikirjoituksen kautta näppäimistöön sekä
 • kirjoittaa näppäimistöllä oman luku- ja kirjoitustaitonsa puitteissa (esim. oma nimi)
 • Tutustuu erilaisiin tapoihin hakea tietoa ohjatusti aikuisen kanssa