Tietoa opettajalle

Mikä on Digiseikkailu?

Digiseikkailu – tarinallinen oppimateriaali tvt- ja medialukutaidon harjoitteluun.
Digiseikkailusta löydät tvt- ja medialukutaito-opetuksellesi opettajien laatiman pohjamateriaalin, jonka päälle on hyvä rakentaa omille oppilaille sopiva kokonaisuus.

Oppimateriaalin esittely

Digiseikkailussa on 23 tarinaa. Tarinoilla voi pohjustaa käsiteltävää asiaa tai niitä voi lukea luokassa motivoimassa hahmojen maailmaan. Jokaisessa tarinassa on niissä käsiteltävät aihepiirit esillä heti tarinan alussa.

Tästä osiosta löydät kurssien seurantalomakkeet ja monisteet jotka täyttämällä oppilaan kanssa voi seurata tehtyjen tehtävien määrää sekä pohtia opittua yhdessä. Seurantalomakkeet kannattaa kasata omaan A4 vihkoon, jonne voi muutenkin tehdä monistettavia tehtäviä.

Ohjelmointipolkua voi suorittaa yhdessä luokan kanssa osaamismerkkejä ohjelmoinnillista ajattelua kehittävistä tehtävistä keräillen.

Virtuaalimaailmassa tutustutaan AR ja VR teknologiaan oppimisen tukena. Sieltä löytyy ideoita opettamiseen opettajalle ja sovelluksia kokeiltavaksi lapsille.

MakerSpace -osiossa on tarjolla valmiita värkkäysideoita sekä ohjeita kuinka värkkäystilan voi järjestää. Muistakaa tehdä kaikki työt opettajan ohjauksessa ja noudattaa työturvallisuutta.

Tehtävämaailmat -osio on jaettu erilaisiin kursseihin. Eri kursseista löytyy aihealueeseen liittyvät tehtävät joita on 10-20kpl per kurssi. Maailmojen tehtäviä voi suorittaa oman opetusryhmän kanssa haluamassaan tahdissa ja opettajan ryhmätuntemuksen mukaan.

Tehtävämaailmat

Kursorin tehtävissä tavoitteena on vahvistaa itsestä huolehtimisen taitoja ja tasapainoisen arjen valintoja, joihin oppilas voi itse vaikuttaa. Tehtävissä harjoitellaan kohteliasta käytöstä teknologian parissa ja syyn ja seurauksen ymmärtämistä omissa teknologian kulutustottumuksissa. Historiatehtävät auttavat ymmärtämään medialaitteiden kehityskaarta ja jatkumoa.

Tweetyn tehtävissä tavoitteena on vahvistaa empatiataitoja netissä. Kokonaisuus valmistaa kohti hyvää turvataitojen, käytöstapojen ja viestintätapojen hallintaa. Jaksossa opitaan tunnistamaan, millainen vaikutus itse luomillasi sisällöillä on yhteishengelle mediassa.

Apin tehtävissä tavoitteena on oppia tuntemaan ja käyttämään tietokoneeseen ja erilaisiin koulussa käytettäviin ohjelmistoihin liittyvää sanastoatoimintoja ja laitteistoja. Tavoitteena tässä kokonaisuudessa on luoda yhteinen kieli ja käsitteet TVT-opetukselle.

Dogen tehtävissä tavoitteena on oppia etsimään tietoa eri lähteistä ja löytää tavat tarkastella tietoa kriittisesti. Tehtävät vahvistavat kuvanlukutaitoa ja mediakriittisyyttä sekä ohjaavat pohtimaan ja tunnistamaan median vaikutusta ajatteluumme ja tiedonrakentamiseen.

Häsän tehtävien tavoitteena on vahvistaa tiedostavaa suhdetta videomediaan. Tehtävissä harjoitellaan ja pohditaan kuvaamista ja kuvaamisen kulttuuria osana nuorten arkea, opiskelua ja kaupallisia markkinoita. Tehtävissä vahvistetaan syyn ja seurauksen ymmärtämistä siitä, että jokainen mediankäyttäjä on sisällöntuottaja omalta osaltaan julkaisuillaan ja kulutustottumuksilla.

Laaman tehtävissä tavoitteena on vahvistaa tunnetaitoja ryhmässä sekä empatiataitoja internetissä. Laaman tehtävissä harjoitellaan rikastamaan teknologialla taito- ja taideaineiden (kuvataide, musiikki, liikunta) työtapoja.

Kirjaudu sisään

Opettaja

Oppilas