Mikä on Digiseikkailu?
Digiseikkailu – tarinallinen oppimateriaali tvt- ja medialukutaidon harjoitteluun.

Digiseikkailusta löydät tvt- ja medialukutaito-opetuksellesi opettajien laatiman pohjamateriaalin, jonka päälle on hyvä rakentaa omille oppilaille sopiva kokonaisuus.

Materiaalin osiot

Sisältö

Tarinat

Digiseikkailussa on 23 tarinaa. Tarinoilla voi pohjustaa käsiteltävää asiaa tai niitä voi lukea luokassa motivoimassa hahmojen maailmaan. Jokaisessa tarinassa on niissä käsiteltävät aihepiirit esillä heti tarinan alussa.

Omat kurssit

Omat kurssit -osiosta löydät kurssien seurantalomakkeet ja monisteet jotka täyttämällä oppilaan kanssa voi seurata tehtyjen tehtävien määrää sekä pohtia opittua yhdessä. Seurantalomakkeet kannattaa kasata omaan A4 vihkoon, jonne voi muutenkin tehdä monistettavia tehtäviä.

Ohjelmointi

Ohjelmointipolku on oma oppimateriaali, jota voi suorittaa yhdessä luokan kanssa osaamismerkkejä ohjelmoinnillista ajattelua kehittävistä tehtävistä keräillen.

Virtuaalimaailma

Virtuaalimaailmassa tutustutaan AR ja VR teknologiaan oppimisen tukena. Sieltä löytyy ideoita opettamiseen opettajalle ja sovelluksia kokeiltavaksi lapsille.

MakerSpace Värkkäämö

MakerSpace -osiossa on tarjolla valmiita värkkäysideoita sekä ohjeita kuinka värkkäystilan voi järjestää. Muistakaa tehdä kaikki työt opettajan ohjauksessa ja noudattaa työturvallisuutta.

Tehtävämaailmat

Maailmat -osio on jaettu erilaisiin kursseihin. Eri kursseista löytyy aihealueeseen liittyvät tehtävät joita on 10-20kpl per kurssi.

Maailmojen tehtäviä voi suorittaa oman opetusryhmän kanssa haluamassaan tahdissa ja opettajan ryhmätuntemuksen mukaan arvioiman määrän.

Alapuolella on kuvailtu medialukutaitoa ja teknologiataitoja tukevien kurssien sisällöt. Kurssit sisältävät aiheeseen sopivat tehtävät luokille 1-6.

Apin maja

Apin tehtävissä tavoitteena on oppia tuntemaan ja käyttämään tietokoneeseen ja erilaisiin koulussa käytettäviin ohjelmistoihin liittyvää sanastoatoimintoja ja laitteistoja. Tavoitteena tässä kokonaisuudessa on luoda yhteinen kieli ja käsitteet TVT-opetukselle.

Dogen boxi

Dogen tehtävissä tavoitteena on oppia etsimään tietoa eri lähteistä ja löytää tavat tarkastella tietoa kriittisesti. Tehtävät vahvistavat kuvanlukutaitoa ja mediakriittisyyttä sekä ohjaavat pohtimaan ja tunnistamaan median vaikutusta ajatteluumme ja tiedonrakentamiseen.

Häsän studio

Häsän tehtävien tavoitteena on vahvistaa tiedostavaa suhdetta videomediaan. Tehtävissä harjoitellaan ja pohditaan kuvaamista ja kuvaamisen kulttuuria osana nuorten arkea, opiskelua ja kaupallisia markkinoita. Tehtävissä vahvistetaan syyn ja seurauksen ymmärtämistä siitä, että jokainen mediankäyttäjä on sisällöntuottaja omalta osaltaan julkaisuillaan ja kulutustottumuksilla.

Laaman aitaus

Laaman tehtävissä tavoitteena on vahvistaa tunnetaitoja ryhmässä sekä empatiataitoja internetissä. Laaman tehtävissä harjoitellaan rikastamaan teknologialla taito- ja taideaineiden (kuvataide, musiikki, liikunta) työtapoja.

Kursorin ullakko

Kursorin tehtävissä tavoitteena on vahvistaa itsestä huolehtimisen taitoja ja tasapainoisen arjen valintoja, joihin oppilas voi itse vaikuttaa. Tehtävissä harjoitellaan kohteliasta käytöstä teknologian parissa ja syyn ja seurauksen ymmärtämistä omissa teknologian kulutustottumuksissa. Historiatehtävät auttavat ymmärtämään medialaitteiden kehityskaarta ja jatkumoa.

Siryn talo

Siryn tehtävien tavoitteena on kehittää oppilaan ymmärrystä työelämästä ja yrittäjyydestä teknologian alalla. Tehtävät perehdyttävät oppilaan teknologia-avusteiseen oppimiseen, tekoälyn käsitteeseen ja robotiikan mahdollisuuksiin työelämässä nyt ja tulevaisuudessa.

Tweetyn viestiseinä

Tweetyn tehtävissä tavoitteena on vahvistaa empatiataitoja netissä. Kokonaisuus valmistaa kohti hyvää turvataitojen, käytöstapojen ja viestintätapojen hallintaa. Jaksossa opitaan tunnistamaan, millainen vaikutus itse luomillasi sisällöillä on yhteishengelle mediassa.

Miuku-Maukun kirjasto

Miuku-Maukun tehtävissä vahvistetaan kiinnostavan luettavan löytämisen ja prosessoinnin taitoja. Tehtävien tavoitteena on tukea lukijaksi kasvamista ja teksteistä nauttimista harjoittamalla uuden lukutaidon mukaisia teknologiarikasteisia tehtäviä luetusta.