Kirjaudu

Suunnitellaan robotti

Suunnitellaan ja testataan robottia
1. Pohtikaa ensin kirjoittaen, missä arkipäivän pulmassa olisi hyötyä robotista. Mikä asia hoituisi helpommin ja nopeammin robotin avulla?
2. Suunnitelkaa oma robotti. Piirtäkää ensin siitä kuva joko kynällä ja paperilla tai tabletin piirustusohjelmalla. Keksikää robotille myös nimi.
3. Leikkikää pareittain tai kolmen ryhmissä robotin ohjelmointia. Toinen on robotti ja toinen antaa käskyjä.
Toimikaa näin:
Viekää ensin paperiroskia eri paikkoihin ympäri luokkaa.
Yksi ryhmästä on siivousrobotti.
Antakaa robotille käskyjä, että se löytää roskien luo ja ottaa ne mukaansa
(esim. kolme askelta eteenpäin, käännös vasempaan, kaksi askelta eteenpäin).
Robotti ei voi liikkua ilman käskyä!
Saatteko kerättyä roskat robotin avulla?
4. Kirjoittakaa keksimällenne robotille käyttöohjeet. Miten robottia käsketään toimimaan? Minkälaisia eri toimintoja siinä on?
Ottakaa robotista kuva ja lähettäkää opettajalle.