Robotin oikeudet ja velvollisuudet

Sophia on sosiaalinen humanoidirobotti, joka sai kansalaisuuden Saudi-Arabiassa. Kansalaisuuteen liittyy oikeuksia ja velvollisuuksia.

Voiko roboteilla olla oikeuksia? Jotta jollakulla voi olla oikeus, jollakin toisella täytyy olla vastuu niiden takaamisesta.

Jos robotti joutuu tilanteeseen, jossa sen toiminta tuottaa vahinkoa ihmiselle, kenen tulisi olla vastuussa tapahtuneesta? Pohtikaa ja perustelkaa.