Kirjaudu

TVT-opetuksen taitopaketti

Paras konkreettinen tuki TVT-opetuksen perustaitojen vahvistamiseen!
Paketti sisältää mm. tekstinkäsittelytehtäviin suunnatut kuvakortit eri näppäimistä ja taitokortit tekstinkäsittelyn tärkeimmistä taidoista. Materiaalipaketti on suunniteltu tukemaan opettajaa ja luokkaa TVT-taitojen haltuunotossa.

9,90 

Materiaalipaketti on suunniteltu tukemaan opettajaa ja luokkaa TVT-taitojen haltuunotossa.
Paketista on apua mm. OPS:n mukaisten näppäintaitojen harjoittelussa.
On todettu, että vaikka lapset osaavat kirjoittaa viestejä kännykkällä, monesti he eivät osaa käyttää tietokoneen näppäimistöä eivätkä ymmärrä eri näppäinten merkityksiä, mitä niillä saa aikaan tekstinkäsittelyohjelmassa. Esimerkiksi seuraavia puutteita on havaittu oppilaiden taidoissa: Oppilaat aloittavat pienellä kirjaimella (shift-up), eivät tee sanavälejä (space), eivät tiedä miten saadaan kenoviiva nettiosoitteeseen tai @-merkki sähköpostissa.
Kaikki näppäimistöasiat on tarpeellista kerrata oppilaiden kanssa ja Digiseikkailun näppäintaitokortit auttavat opettajaa tässä tehtävässä.
TVT-taitokortit voi käydä yhdessä läpi ja laittaa sitten taululle muistuttamaan. Taitokortit voivat olla esillä myös. Niihin on koottu perus näppäin- ja hiiritaitoihin liittyvät avaintaidot. Nämä ovat siis hyvä apuväline näppäintaitojen perusteita tarvittaessa.
Digiseikkailu ympäristössä olevassa Apin majassa ja Tweetyn viestiseinässä on myös edellä mainittuja taitoja tukevia tehtäviä.
Paketti sisältää mm. näppäimistöjulisteet luokkaan, tekstinkäsittelytehtäviin suunnatut kuvakortit eri näppäimistä sekä taitokortit tekstinkäsittelyn tärkeimmistä taidoista.
Hiiritaitoihin sopivat kortit näyttävät eri tekniikat (maalaus, raahaaminen, klikkaus ja kaksoisklikkaus) ja kortteja opetuksen lomassa käyttäessä tekniikat piirtyvät muistiin.
Materiaalipaketissa on kuvat tärkeimmistä TVT-opetuksen käsitteistä, joiden avulla opettaja voi opettaa oikeat käsitteet lapsille tietokonetyöskentelyssä. Paketti sisältää 25 näppäinkorttia, 17 taitokorttia ja 3 infojulistetta. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa, ja ne voi tulostaa itse paperille.
Ninni open kokemuksia