Kirjaudu

Äänellä ohjelmointia

Toinen parista kävelee luokkaan, jossa on pulpeteista rakennettu labyrintti. Tehtävänä on päästä labyrintti läpi. Labyrintin pitää olla sellainen, että siinä on useampi tapa edetä loppuun saakka.

Kävelijan silmät on peitetty. Toinen parista antaa kävelijälle ohjekoodeja. Koodit tulevat tällä kertaa itse tehtyjen äänien muodossa.

Luokkatilassa kannattaa varmistua, ettei reitin lähelle jää esineitä, joihin kaatuessaan voi loukata itsensä.

Äänet toimivat nyt algoritmeinä

= kävele eteenpäin 2 askelta
= käänny vasempaan
= käänny oikeaan
= peruuta kävellen 1 askelta
= pysähdy