Kirjaudu

Digilukupiiri

Lukupiirissä innostutaan lukemaan ja keskustelemaan yhdessä lukuryhmän kanssa.
Lukupiiritapaamisissa luetusta tekstistä keskustellaan ja tehdään tehtäviä tableteilla ja tietokoneilla.

Esivalmistelut

Valitaan ryhmät opettajan avulla.
Sovitaan yhdessä luettava kirja.
Sovitaan puheenjohtaja eri kerroille.
Sovitaan luettava pätkä ja aika jolloin tavataan.
 
1. tapaaminen
Puheenjohtaja valitsee yhden seuraavista tehtävistä:


1) Kirjoitustehtävä: Kuvitelkaa ja kirjoittakaa yhdessä, miten tarina voisi jatkua tästä eteenpäin. Toteutus Word-tiedostona.

2) Piirrostehtävä: Piirtäkää yhdessä kuva, joka voisi olla kuvituksena lukemassanne tekstissä. Käyttäkää PicCollagea tai SketchBookia.

3) Draamatehtävä: Suunnitelkaa ja harjoitelkaa pantomiimiesitys lukemastanne tekstistä. Videoikaa pantomiimiesitys esimerkiksi iPadilla/tai muulla tablettilaitteella ja editoikaa.

Sopikaa lopuksi seuraavaan tapaamiseen luettava sivumäärä.


2. tapaaminen
Puheenjohtaja valitsee yhden seuraavista tehtävistä:

1) Kirjoitustehtävä: Kirjoittakaa uutinen lukemanne kirjan maailmasta. Käyttäkää Fodey Newspaper Clipping Generator -sovellusta: https://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp

2) Piirrostehtävä: Tehkää lukemanne tekstin pohjalta animaatio. Valitkaa kirjasta lyhyt kohtaus, jonka voi piirtää kohta kohdalta animaatiosovellukseen. Käyttäkää esimerkiksi Folioscope-sovellusta.

3) Draamatehtävä: Valitkaa lukemastanne pätkästä vuoropuhelu. Harjoitelkaa ja esittäkää se ikään kuin se olisi kohtaus elokuvasta. Videoikaa iPadilla ja editoikaa iMoviella.

Sopikaa lopuksi seuraavaan tapaamiseen luettava sivumäärä.


3. tapaaminen
Puheenjohtaja valitsee yhden seuraavista tehtävistä:
1) Kirjoitustehtävä: Kirjoittakaa päähenkilön “haastattelu” Koululainen-lehden nettisivuille. Pohtikaa, mitä päähenkilöltä voisi kysyä ja mitä hän vastaisi. Toteutus Word-tiedostona.
2) Piirrostehtävä: Piirtäkää kartta kirjan tapahtumapaikoista. Toteutus SketchBookilla.
3) Draamatehtävä: Suunnitelkaa ja videoikaa kirjasta mainos televisioon. Kuvatkaa iPadilla.
Sopikaa lopuksi seuraavaan tapaamiseen luettava sivumäärä.

4. tapaaminen
Puheenjohtaja valitsee yhden seuraavista tehtävistä:
1) Kirjoitustehtävä: Tehkää ajatuskartta kirjan juonesta, henkilöhahmoista ja tapahtumapaikoista. Toteutus Popletilla.
2) Piirrostehtävä: Piirtäkää sarjakuva lukemastanne pätkästä. Toteutukseen voi käyttää seuraavia sivustoja tai sovelluksia: sarjiskone.fi, sarjakuvakone.fi tai MakeBeliefsComix.
3) Tiedonhakutehtävä: Etsikää netistä tietoa kirjan kirjoittajasta ja kootkaa tiedot yhteen. Kuka hän on? Mitä muuta hän on kirjoittanut? Mitä muuta tietoa löydät kirjailijasta? Toteutus PowerPointilla tai PosterMaker.com-sivustolla.
Sopikaa lopuksi seuraavaan tapaamiseen luettava sivumäärä.

5. tapaaminen
Puheenjohtaja valitsee yhden seuraavista tehtävistä:
1) Kirjoitustehtävä: Valitkaa jokaiselle ryhmän jäsenelle henkilöhahmo kirjasta. Kirjoittakaa toisillenne sähköposteja, jotka liittyvät kirjan tapahtumiin.
2) Piirrostehtävä: Tehkää kutsukortti jonkun kirjan henkilön syntymäpäiväjuhliin. Kuinka paljon sankari täyttää? Keitä juhliin kutsutaan? Mitä hän toivoo lahjaksi? Toteutus PicCollagella tai PosterMaker.com-sivustolla.
3) Sometehtävä: Kirjoittakaa kirjan henkilöiden välinen WhatsApp-viestittely. Viestittelyn on liityttävä johonkin kirjan tapahtumaan. Toteutus www.ifaketextmessage.com -sivulla.
Sopikaa lopuksi seuraavaan tapaamiseen luettava sivumäärä.

6. tapaaminen
Puheenjohtaja valitsee yhden seuraavista tehtävistä:
1) Kirjoitustehtävä: Tehkää Story Scrapbook –sovelluksella leikekirja tarinan tapahtumista ja henkilöhahmoista. Valitkaa netistä kuvia (muistakaa ottaa vain kuvia, joissa on käyttöoikeus), jotka sopivat kirjaan. Leikekirjaan voi lisätä myös ääntä, piirroksia ja tekstiä.
2) Mediatehtävä: Valitkaa jokaiselle ryhmänne oppilaalle yksi henkilöhahmo kirjasta. Jokainen oppilas tekee omasta hahmostaan esittelyn minämuodossa (esimerkiksi Olen Risto Räppääjä. Olen 12-vuotias poika. Harrastan rumpujen soittoa. Jne.) Lukekaa esittelyt ja äänittäkää ne Blabberize-sovelluksella. Valitkaa sovelluksen hahmoista sopivin.
3) Draamatehtävä: Tehkää lukemastanne pätkästä video, jossa pääosassa on ääni. Kuva voi olla koko ajan sama, esimerkiksi yksi esine, mutta äänet taustalla kertovat tarinan. Käyttäkää mielikuvitusta, miten saatte erilaisia ääniä aikaiseksi.
Sopikaa lopuksi seuraavaan tapaamiseen luettava sivumäärä.

7. tapaaminen
Ryhmä valitsee toisen alla olevista vaihtoehdoista. Molemmissa tehtävissä toteutukseen käytetään BookCreator-sovellusta.

1) Kirjaesittely
Tehkää BookCreator-ohjelmalla lukemallenne kirjalle uudet kannet (etukansi ja takakansi) sekä niiden väliin yhden aukeaman mittainen esittely kirjasta ja kirjailijasta. Etukanteen tulee kirjan nimi, kirjailijan nimi ja tarinaan liittyvä kuva. Takakanteen tulee lyhyt kuvaus kirjan juonesta ja aiheesta. Keskiaukeamalla voitte kertoa enemmän kirjan henkilöhahmoista, tapahtumapaikasta, juonesta ja kirjan kirjoittajasta. Kertokaa myös, kenelle suosittelisitte kirjaa. Tekstin oheen voi lisätä piirroksia, kuvia ja videoita.
2) Oma kirja tai tarina
Miettikää ensin, mikä lukemanne kirjan aihe ja sanoma. Tehkää sitten oma tarina samasta aiheesta. Älkää kuitenkaan tehkö uudelleen jo lukemaanne kirjaa, vaan käyttäkää mielikuvitusta ja luokaa omat hahmot ja oma tarina. Kirjaan voi tekstin oheen lisätä piirroksia, kuvia ja videoita.