Kirjaudu

Mikä on internet

Ai että mikä on internet? Minäpä kerron. Tässä internetin ei niin lyhyt historia…
Nykyisin on vaikea kuvitella elämää ilman Internettiä.
Tiedonhaku, musiikin
kuunteleminen, elokuvien katselu ja ihmisten välinen viestiminen tapahtuu yhä suuremmaksi osaksi verkon kautta. Maailmassa ei ole yhtäkään maata, joka ei olisi liitettynä Internettiin ja verkkoon liitettyjä tietokoneita arvioidaan olevan reilusti yli 500 miljoonaa. Mutta mikä Internet siis on?
Internet ei ole mikään yksi yhtenäinen verkko eikä yksi lukuisista erillisistä tiedonsiirtoverkoista vaan kaikkien yhteen liittyneiden palvelinten, verkkojen ja yksityisten käyttäjien muodostama maailmanlaajuinen tietoverkko.
Kaikkia erillisiä verkkoja ja palvelimia yhdistävät samankaltaiset tekniset ominaisuudet, jotka mahdollistavat kaikkien verkkojen yhteiskäytön. Käyttäjän muodostaessa yhteyden Internettiin esimerkiksi selaimen avulla, ottaa käyttäjän tietokone yhteyden palvelimeen, jonka kautta voidaan taas muodostaa yhteys lukemattomiin muihin palvelimiin ja sivustoihin.
Käytännössä tämä tarkoittaa samoja tiedonsiirtokäytäntöjä kuten HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) tai erityisesti tiedostojen siirtämiseen käytettyä FTP:tä (File Transfer Protocol). Nämä sekä yleisesti käytössä oleva WWWprotokolla mahdollistavat koko Internetin sisällön käytön kaikille käyttäjille.
HTTP-protokolla mahdollistaa esimerkiksi kuvan, tekstin, äänen ja animaation käytön eri sivustoilla, joiden avaamiseen taas käytetään ohjelmistoja, joita nimitetään selaimiksi. FTP-protokolla taas mahdollistaa tiedostojen siirtämisen palvelimen kautta toiselle ja edelleen yksittäiselle tietokoneelle.
Internetin rungon muodostavat palvelimet eli serverit. Käytännössä palvelimet ovat samankaltaisia kuin PC-tietokoneet käyttömuisteineen ja kiintolevyineen, jotka mahdollistavat eri ohjelmistojen käytön tavalliselle Internetin käyttäjälle. Näitä ohjelmistoja ovat esimerkiksi sähköposti- tai selainohjelmisto, joiden kautta käyttäjä ottaa yhteyden palvelintietokoneeseen ja tätä kautta Internettiin. Palvelimen kautta käyttäjä ottaa yhteyden palvelintietokoneen ohjelmistoon, joka hakee käyttäjän tarkasteltavaksi esimerkiksi tietyn verkkosivuston. Kaikki nettisivustot ovat palvelimilla sijaitsevia HTML-muodossa olevia dokumentteja, jotka avataan esimerkiksi selaimen tai sähköpostiohjelman avulla.
Lyhykäisyydessään yhteyden muodostaminen Internettiin tarkoittaa siis yhteyden ottamista palvelintietokoneeseen, jonka kautta käyttäjä voi taas ottaa yhteyden muihin palvelimiin tai sivustoihin. Jatkuvaa yhteyttä tiettyyn palvelimeen ei ole, vaan yhteys muodostetaan ainoastaan siksi aikaa, kun käyttäjä on aktiivinen kyseisellä palvelimella. Tätä kutsutaan asiakas/palvelin-periaatteeksi, joka osaltaan on varmistamassa erästä Internetin keskeistä periaatetta eli käyttäjien yhdenvertaista liikennöintiä verkossa.