1. Tehtävä

Leikitään tubettajaa

mutta tehdään se tarkasti!

Youtube-videot eivät synny itsestään, vaan tubettajat miettivät niiden sisällön huolellisesti. Videot ovat omanlaisiaan tekstejä.

Niissä yhdistyy kuva, ääni ja kirjoitettu teksti. Videot voidaan jakaa erilaisiin lajeihin.

Alla on lista erilaisista videolajeista.

Niillä kaikilla on omat sääntönsä ja oma rakenteensa.

Katsokaa ensin esimerkkivideo ja kokeilkaa sitten oman videon tekemistä jostakin videolajista. Miettikää, mitkä asiat tekevät esimerkiksi tutoriaalista tutoriaalin ja koittakaa saada samoja asioita omaan videoonne.

Miettikää ainakin

Tehkää kysely

Tehkää kysely diagrammin muotoon, kuka luokassanne pitää mistäkin tyylilajista eniten. Palauttakaa tuotokset!


Tubettajan tekstilajit

Testi = video, jossa testataan jotakin tuotetta tai palvelua:

TESTI

Haaste = video, jossa suoritetaan jokin haaste:

HAASTE

Lifehack = video, jossa annetaan elämää helpottavia vinkkejä:

LIFE HACK

Pelivideo = video, jossa pelataan ja samalla selostetaan pelin kulkua:

PELIVIDEO

DIY = Do it yourself eli tee se itse -videoilla opastetaan askartelemaan tai rakentamaan jotakin itse:

DIY -VIDEO

My Day / My Week = päiväkirjavideo, jossa kerrotaan tekijän päivästä tai viikosta:

MY DAY / MY WEEK

MP = tubettaja kertoo videolla mielipiteen jostakin itselleen tärkeästä asiasta:

MP

Opetusvideo = video, jolla opetetaan esimerkiksi vierasta kieltä tai muuta tietoa tai taitoa:

OPETUSVIDEO

Kaupallinen yhteistyö = video, jossa tubettaja markkinoi yhteistyökumppanin tuotetta tai palvelua. Video merkitään tekstillä ”kaupallinen yhteistyö”.

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Lesson tags: hasan-studio
Back to: Häsän studio > Kuvan- ja videonlukutaito