5. Tehtävä

Mainokset YouTubessa

Tutustu videomainontaan ja pyri olemaan tiedostava siitä, miten annat mainosten vaikuttaa sinuun kuluttajana.

Oletko nähnyt näitä kolmea mainostyyppiä internetiä selaillessasi?

Kerro miten suhtaudut mainoksiin jotka näkyvät videoiden välissä ja ennen videon alkamista?

Oletko törmännyt mainokseen joka pitää katsoa ennen kuin pääset katsomaan haluamaasi sisältöä?


YouTuben mainontamuodot jakautuvat kolmeen päämainostyyppiin

TrueView In-Stream

  • 5 sekuntia jonka jälkeen voi ohittaa

Käyttäjän klikatessa haluamaansa videota, toistuu mainostajan tähän istuttama mainosvideo. Nämä varsinaisen videon edessä näytettävät videomainokset ovat ohitettavissa 5 sekunnin katsomisen jälkeen.

TrueView Video Discovery

  • näkyy pienenä tekstinä videon aikana

Nämä mainokset näkyvät YouTuben hakutulosten seassa. Mainoksia näytetään varsinaisen hakutulossivun lisäksi myös videon katselusivulla sekä YouTuben etusivulla.

Puskurimainos

  • 6 sekuntia joka on pakko katsoa

Puskurimainos on 6 sekunnin mittainen videomainos, joka näkyy ennen videota.

In-Stream -mainoksesta poiketen puskurimainos ei ole kuitenkaan ohitettavissa.


TrueView In-Stream -videomainos

TrueView In-Stream -videomainokset tarkoittavat sellaista mainosvideota, joka näkyy ennen käyttäjän valitsemaa videota. Käyttäjän klikatessa haluamaansa videota, toistuu haluttua videota ennen mainostajan tähän istuttama mainosvideo. Nämä varsinaisen videon edessä näytettävät videomainokset ovat ohitettavissa 5 sekunnin katsomisen jälkeen.

TrueView In-Stream-muotoisella videomainoksella mainostava maksaa mainoksen näyttökerrasta vain, mikäli videota katsotaan yli 30 sekuntia tai kun videon katsoja on vuorovaikutuksessa videon kanssa. Alle 30 sekunnin mittaisen videomainoksen näyttämisestä käyttäjälle mainostaja maksaa ainoastaan silloin, kun videomainos on katsottu loppuun asti.

In-Stream -videomainos

Tästä mainosmuodosta on olemassa myös ei-ohitettava In-Stream -videomainos. Ei-ohitettava In-Stream on kestoltaan 15—20 sekunnin mittainen ja toistuu ohitettavan In-Streamin tapaan ennen varsinaista videota. Vaikka ei-ohitettavan In-Stream -mainosvideon avulla voi saada aikaan enemmän tuloja, niin mainoksen ohitettavuuden estäminen nostaa yleensä merkittävästi videon poistumisprosenttia.

TrueView Video Discovery -mainos

TrueView Video Discovery -mainokset taas näkyvät YouTuben hakutulosten seassa. Mainoksia näytetään varsinaisen hakutulossivun lisäksi myös videon katselusivulla sekä YouTuben etusivulla.

Tämä mainostyyppi koostuu staattisesta kuvasta ja mainostekstistä. Kuvan ja tekstin yhdistelmä näkyy siis luetteloituna varsinaisten videoiden rinnalla, hakutulosten yläreunassa. Luonteensa takia Video Discovery toimii hyvin esimerkiksi silloin, kun haluat mainostaa tiettyä tuotetta tai palvelua samaan aiheeseen liittyvissä videoissa.

TrueView-mainostyyppien idea on, että mainostaja maksaa vain sellaisista mainoksen näytöistä, jolloin käyttäjän voidaan osoittaa huomanneen mainoksen. Näin ollen sinun ei tarvitse mainostajana maksaa turhasta tai satunnaisesta mainoksen näyttökerrasta. Tämä sama sääntö toteutuu In-Stream -mainosten lisäksi Video Discovery -mainoksissa. Video Discoveryssa maksat nimittäin ainoastaan silloin, kun käyttäjä klikkaa mainostasi.

Puskurimainokset

Puskurimainokset eivät kuulu TrueView-mainosperheeseen, joten näiden toiminta ja veloituslogiikka ovat aiemmin mainittuihin mainostyyppeihin nähden varsin erilaisia. Puskurimainos on 6 sekunnin mittainen videomainos, joka näkyy TrueView In-Stream -mainoksen tapaan ennen videota. In-Stream -mainoksesta poiketen puskurimainos ei ole kuitenkaan ohitettavissa.

Koska puskurimainoksen näyttökerta ei vaadi (ohittamattomuutensa takia) käyttäjän vuorovaikutusta, ei tämän mainostyypin veloitustapa voi luonnollisesti liittyä klikkaukseen. Tästä syystä puskurimainoksista maksetaankin tuhannen näyttökerran hintatarjouksen mukainen summa.

Videomainoksia kohdistetaan eri ihmisille

Yksi YouTube-mainonnan kustannustehokkuuden suurimmista tekijöistä on tehokas ja tarkka kohdistusjärjestelmä.

Videomainonta voidaan kohdistaa monin eri tavoin, kuten esimerkiksi käyttäjän iän, sukupuolen, fyysisen sijainnin tai vaikkapa videomainokseen liittyvän videon aiheen perusteella. Videomainoksia voidaan myös kohdistaa esimerkiksi YouTube-kanavan tai jopa yksittäisen videon yhteyteen.

YouTubessa mainosten seuraamista mitataan

Videomainonta on rakennettavissa, optimoitavissa ja raportoitavissa haku- ja display-mainonnan tapaan AdWordsin käyttöliittymästä käsin. Käyttöliittymä näyttää mainostajille samat sarakkeet ja tunnusluvut riippumatta mainosmuodosta.

YouTube Analytics on ilmainen kaikkien videomainostajien käytössä oleva työkalu ajantasaisten tietojen, tunnuslukujen ja raporttien tarkasteluun.

YouTube Analytics pitää sisällään katseluaika- ja sitouttamisraportit.

Mainokset ovat kohdennettuja juuri sinun kiinnostuksen kohteiden ja ikäryhmän käyttäytymisen mukaan, jotta ne saisivat aikaan ostotarpeen katsojassa.

Mainostaminen YouTubessa on edullista, tarkasti kohdistettavissa ja oikein tehtynä tuloksellista. Sopivan videomainontamuodon valitsemalla, videoasetukset oikein virittämällä ja harkitun yleisökohdistuksen tekemällä YouTube-mainos ei tunnu mainoksen näkevälle käyttäjälle edes mainokselta, mutta saattaa tuottaa mainostajalle paljon rahaa.

Lesson tags: hasan-studio
Back to: Häsän studio > Kuvan- ja videonlukutaito