10. Tehtävä

Eri ammattien tietotekniset vaatimukset

Haastattele koulun väkeä, opettajia, kouluisäntää, rehtoria (yhdessä koko ryhmän kanssa).

Ota selvää millaisia tvt- ja sometaitoja kukin ammattiryhmä tarvitsee.

Esimerkkikysymyksiä:

Otetaan selvää miten tietoteknologia koskettaa koulun aikuisia ja heidän työtehtäviään.

Raportoi mitä sait selville haastatteluissa!

Lesson tags: hasan-studio
Back to: Häsän studio > Somecorner