Kirjaudu

Viestejä ja tunteita -tehtävä

Millaisia tunteita Häsän saamat viestit voivat herättää?

Käykää kuvat yhdessä läpi luokassa ja näyttäkää tunnetila, joka vastaisi sinun tunnettasi viestin jälkeen. Keskustelkaa miksi mikäkin viesti aiheuttaa toisille erilaisia tunteita.
Kirjoittakaa vastineet Häsän saamiin viesteihin!