Musiikkiteknologiaa on…

1. Äänitys, äänituotanto, äänitystekniikka ja studiossa työskentely.

Äänen tallentamista joko mekaanisesti, optisesti tai magneettisesti. Esimerkiksi studiossa äänityksen parissa työskentely, johon sisältyy äänen tallennus ja jälkikäsittely, masterointi.

2. Elektroniikka.

Tämä kattaa kaiken musiikkiin liittyvän elektroniikan käytön, kuten äänitys ja äänentoistolaitteet. Elektroniikan osalta musiikkiteknologia on todella laaja ja erilaista elektroniikka musiikin parissa työskentelevälle riittää rajattomiin, joten monet suuntautuvatkin erityisesti elektroniikan pariin.

3. Akustiikka.

Akustiikka pitää sisällään niin audioakustiikan, eli äänen taajuusalueet, kuin myös äänenkäsittelyn, toiston, sekä tulkinnan. Akustiikka tunnetaan myös nimellä äänioppi. Akustiikan tuntemuksesta on hyötyä erityisesti äänitys ja äänentuottannon, sekä live äänentoiston parissa työskentelevälle.

4. Live-äänitys ja äänentoisto.

Live äänentoisto ja äänitys tarkoittavat äänentoiston järjestämistä erilaisissa tapahtumissa, kuten vaikkapa keikoilla. Tähän liittyy tietysti oleellisesti niin elektroniikan kuin myös akustiikan tuntemus. Lisäksi mukaan kuuluu myös esimerkiksi radion ja tv:n äänentoiston mekaniikkaa ja toimintaa.

5. Ohjelmointi ja MIDI-tekniikka.

Erilainen ohjelmointi on nykypäivää ja myös musiikin alalla kehitellään jatkuvasti uusia ohjelmistoja joiden kautta esimerkiksi musiikin tuottaminen ja äänittäminen helpottuvat. Yksi näistä ohjelmistotekniikoista on MIDI-tekniikka joka on lyhenne sanoista Musical Instrument Digital Interface, joka siis auttaa eri laitteita kommunikoimaan keskenään.

6. Musiikki ja soittimet.

Ala käsittää myös musiikin kokonaisuudessaan, sekä muusikkona toimimisen. Joten myös niin soittimien tuntemus, soitto sekä musiikin tekeminen ovat oleellinen osa musiikkiteknologiaa.

Olit sitten aloitteleva tai kokenut muusikko, tai vain kiinnostunut musiikista ja mahdollisesti sen parissa työskentelystä, on musiikkiteknologian tuntemus eduksi kaikilla tavoilla. Alaa voi opiskella kokonaisuudessaan ja valmistua musiikkiteknologiksi, jolloin saavutat tuntemusta useasta eri alan osa-alueesta. Tai voit opiskella joko itsenäisesti tai koulun avulla erinäisiä alan osa-alueita oman mielenkiinnon kohteiden mukaan.