Kirjaudu

Mitä on empatia?

Empatia tarkoittaa kykyä asettaa itsensä toisen asemaan ja ymmärtää toisen tunteita, kykyä ymmärtää toista.
Empaattinen ihminen ei pyri pönkittämään itseään puheilla, kirjoituksilla tai teoilla paremmaksi kuin, vaan näyttää että on samanarvoinen ja samalla tasolla kuin toinen.
Empaattisuutta on myötäeläminen. Hän pyrkii huomaamaan kun toiselle on tullut paha mieli.
Hän ymmärtää, että eri ihmisille tulee erilaisista asioista omanlaisiaan tunteita. Hän tietää, että toisen tunteet ovat yhtä tärkeitä ja oikeita kuin omatkin tunteet. Empaattinen ihminen ei mene mukaan toisen tunnetilaan, jos toinen ihminen on vaikka vihainen, vaan hän huomioi sanoillaan ja teoillaan toisen tunteen.
Empaattinen ihminen antaa toisen olla rauhassa eikä lietso toisen pahaa mieltä.
Empaattinen ihminen voi lohduttaa toista tai rauhoitella toista, tilanteen niin vaatiessa. Siksi sanotaankin, että empatia on myös tekoja.
Empatian vastapari voisi olla välinpitämättömyys. Silloin kun ihminen on välinpitämätön, hän ei osaa tai halua ottaa toisia huomioon. Vaikka hän voisi auttaa, hän ei tee sitä.
Joskus empatian vastapari on ymmärtämättömyys. Toinen ei välttämättä osaa ymmärtää miten loukkaa tai jättää toisen huomioimatta.

Empaattista vai ei?

Havu, Paju ja Eko ovat Apin kavereita yläkoulusta. Heille tulee välillä riitoja, sillä vaikka he ovat hyviä kavereita, he haluavat välillä eri juttuja ja kompromissien tekeminen ja toisen huomioonottaminen on joskus vaikeaa.
Tutki viestiketjuja. Yritä bongata ikävältä tuntuva viesti ja pohdi miten tilanteen olisi voinut hoitaa niin, että viestin kohteelle ei olisi tullut kurja olo.
Kirjoita viestit ylös ja palauta opettajalle.