Harjoiteltavat asiat:

rauhoittuminen, kuunteleminen, vuorovaikutus, ilmaisu, vaikuttaminen

Tätä harjoitusta voitte hyödyntää keskustelun herättäjänä, kun jokin asia vaatii muutosta. Alla muutamia oppimaan oppimiseen ja itsetuntemukseen liittyviä väittämiä, mutta aiheet voivat olla jotain aivan muutakin.

Ohjeet:

 • Muodostakaa pieniä ryhmiä ja asettakaa jokin merkki lattiaan keskelle ryhmää.
 • Ryhmäläiset ovat pelinappuloita ja asettuvat kukin saman matkan päähän lattiassa olevasta merkistä.
 • Lukekaa alta väittämä. Tämän jälkeen kukin siirtyy suhteessa lattiassa olevaan merkkiin, kuinka samaa mieltä on väittämän kanssa.
 • Jos kokee olevansa täysin samaa mieltä, asettuu aivan lattiamerkkiin kiinni. Jos taas kokee olevansa aivan eri mieltä, jää paikalleen kauaksi lattiamerkistä.
 • Kukin asettuu sille etäisyydelle, mikä tuntuu hyvältä ja perustelee muille, miksi valitsi kyseisen paikan.
 • Kuka tahansa voi halutessaan vaihtaa paikkaa lähemmäs tai kauemmas lattiamerkkiä sen perusteella, mitä kuulee muilta perusteluja.
 • Väittämiä, joita voi hyödyntää:
 • opin asioita paremmin kun työskentelen ryhmässä
 • olen hyvä ottamaan asioista selvää itse
 • haluan oppia käytännön tai toiminnan kautta
 • minulla on hyvä muisti
 • yleensä kirjoitan asiat ylös, jotta muistan ne
 • jos oppiminen on omalla vastuullani, en opi mitään
 • voin vaikuttaa luokan ilmapiiriin
 • tunnistan omia vahvuuksiani
 • koulun tärkein tehtävä on opettaa ryhmässätoimimisen taitoja ja vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kanssa
 • koulun tärkein tehtävä on osoittaa missä asioissa olen hyvä ja missä minulla on kehitettävää
 • rauhoittuminen ja rentoutuminen on minulle helppoa

Pohdittavaksi:

Miten muiden mielipiteet ja perustelut vaikuttivat omiin mielipiteisiisi? Onko se hyvä vai huono asia, että muiden mielipiteet vaikuttavat?