Harjoiteltavat asiat:

yhteistyö, vaikuttaminen, heittäytyminen, luova-ajattelu, ongelmanratkaisutaidot

Ohjeet:

  • Muodostakaa pieniä ryhmiä.
  • Valitkaa ryhmissä luokan tai koulun kehittämiseen liittyvä yksi asia, joka teidän mielestänne kaipaisi parannusta tai jonka haluaisitte kokonaan muuttaa.
  • Perustakaa asian ympärille yhden asian puolue.
  • Nimetkää puolueenne ja kehittäkää sille slogan.
  • Miettikää keinot ja ratkaisut, miten asian toteuttaisitte ja perustelut, miksi asia on mielestänne tärkeä.
  • Voitte halutessanne pidentää tehtävää pitämällä kantaaottavan esitelmän, järjestää vaalipaneelin tai väittelyn asiasta.

Pohdittavaksi:

Miksi on tärkeää, että on erilaisia mielipiteitä? Saako teidän mielestänne olla kaikissa tilanteissa mitä mieltä tahansa? Uskallatko olla eri mieltä kuin kaveri? Pelkkä mielipide ei vielä riitä muuttamaan asioita, tarvitaan myös toimintaa ja tekoja, ratkaisuja, miten toivottuun lopputulokseen päästäisiin. Voisitteko toteuttaa jonkun muutoksen yhdessä tähän tehtävään liittyen?