“Keitä te olette?” Laama kysyi.

Tässä on Bigi. Hän on empaattinen, herkkä ja rakastava. Bigi oppii parhaiten ryhmässä ja hän osaa työskennellä monenlaisten toimijoiden kanssa. Bigi on myös luova ja taiteellinen sekä tulkitsee ja käsittelee tuntemuksiaan tanssien, piirtäen, laulaen ja musisoiden. Bigi on opetellut ottamaan itseään huomioon ja nauttii, kun saa ystäviltään tsemppausta. Liikkuminen on Bigille hieman kömpelöä ja hidasta, mutta hän on löytänyt omanlaisensa tavan liikkua eikä enää mieti sitä, mitä muut hänestä ajattelevat. Bigi opettaa tunnetaitoja ja sosiaalisissa tilanteissa toimimista sekä keskittyy positiivisen, vahvuuksia korostavan ilmapiirin luomiseen.

Tässä on Egi. Hän on suunnitelmallinen ratkaisija, joka oppii parhaiten ryhmässä toimiessaan. Egi viihtyy erityisesti pulmapelien ja kirjojen parissa. Hän osaa yhdistellä asioita ja on taitava innostamaan muitakin. Egiä on kannustettu pienestä pitäen tutkimaan maailmaa ja hänellä on utelias ja leikkisä elämänasenne. Egi opettaa ongelmanratkaisu- ja tiimitaitoja sekä innostaa lapsia kertomaan mielipiteensä ja vaikuttamaan.

Tässä on Bloki. Hän on nopeatempoinen, musikaalinen, kokeilunhaluinen ja ketterä. Bloki oppii parhaiten, kun saa käyttää liikettä apunaan. Hän viihtyy erityisesti pihalla ja ympäristöissä, jossa kiipeily, tasapainoilu, temppuilu ja juokseminen ovat sallittuja. Bloki on energinen ja näyttää tunteensa impulsiivisesti, mutta hän on opetellut myös tunnistamaan, kun on levon tarpeessa. Bloki opettaa monenlaisia liikuntaleikkejä, temppuja ja jameja sekä rohkaisee yritteliäisyyteen.

Tässä on Zeni. Hän on tuumailija, havainnoija ja nautiskelija. Zeni oppii parhaiten kiireettömässä, omassa tilassa, itsekseen pohtien. Zeni osaa suunnata tarkkaavaisuuttaan ihailtavan hyvin yhteen asiaan kerrallaan ja aistii maailmaa kaikilla tavoin. Zeni saattaa vaikuttaa hitaalta ja eristäytyneeltä, mutta todellisuudessa hän on taitava kuuntelija ja sydämellinen läsnäolija. Zeni on opetellut ujoudestaan huolimatta heittäytymisen taitoa ja itsensä ilmaisua. Hän viihtyy erityisesti kauniissa maisemassa luonnon helmassa tai viltin alla omissa lämpöisissä ajatuksissaan. Zeni opettaa rentoutumisen ja rauhoittumisen taitoja sekä eri aisteilla tietoisesti kokemista.

Kuuntelen tarpeitani

Ilmaisen tunteitani

Omat asennot -tehtävä
Liikuntaa paria vaihdellen

Harjoittelen itsehillintää

Säätelen tunteitani

Zenin rauhoittuminen -liikunta
Tasapainoillen rauhoittumista kohti
Myrskymyllerrys -liikunta
Bigin piristys -liikunta

Harjoittelen itsearvostusta

Harjoittelen jämäkkyyttä

Lisää näin hauskoja tehtäviä voit löytää…