Mitä tunteita Häsä koki päivän aikana?

Tunnistakaa tunteet. Kirjoittakaa ne järjestyksessä palautuslomakkeelle.