Kirjaudu

Erilaiset tulkinnat

Miten eri tavoilla voi tulkita viestejä?
Emojit eivät aina korvaa sanallista tunteidenilmaisua täysin. Niillä voi vain vahvistaa omaa tunneviestiä tilanteessa, jossa kasvokkain ei ole mahdollista jutella.
Miten eri tavoilla voit tulkita näitä sanallisia viestejä jos vaihdat emojia viestin perässä?
Valitse yksi viesti ja kirjoita kaikki omat tulkinnat (3 virkettä).

Malli – 1/4 VIESTI
  • Tämä tarkoittaa mielestäni, että olet minulle….
  • Tämä tarkoittaa taas, että ….
  • Tätä en oikein ymmärrä….