Kirjaudu

Digiseikkailun tehtävät 

Opetusryhmillä on usein hyvin eriävät TVT- ja mediataidot ja vaihteleva määrä kokemusta tietoteknisistä laitteista. Digiseikkailussa voi edetä maailma kerrallaan opettajan valitseman teeman ympärillä. Seuraavat luokittelut auttavat löytämään oman opetusryhmän ikäluokalle pedagogisesti perustellun tehtävän.

Pääset suoraan seikkailukartan tehtävään painamalla alla olevien tarinoiden tai tehtävien otsikkoa tai valitsemalla tehtävän seikkailukartasta.

Tehtävät voidaan tehdä seikkailukartan järjestyksessä tai vapaasti valiten

Tarinoissa voidaan edetä numerojärjestyksessä. 

Viides- ja kuudesluokkalaiset hyötyvät “Tutki itse”-osioiden vapaasta tiedonhausta.

Tehtävät on numeroitu 5-6 luokkien seikkailukartan mukaan. Oman ikäryhmän järjestykseen pääset Tietoa opettajalle -osiosta.

Laaman kanssa opit:

luovia tapoja käyttää teknologiaa taito- ja taideaineissa
tunnetaitojen perusteita
tunnistamaan toisten ilmeitä ja ilmaisemaan omia tunteita
taiteen vaikutuksesta tunteisiin
oman musiikin tekemistä tabletilla ja tietokoneella
puhelimen hyödyllistä käyttöä esim. liikunnan lisääjänä

Aiheeseen liittyvät tarinat:

Tunnetaidot

 • Tunteiden tunnistaminen auttaa ymmärtämään itseä ja kavereita.
 • Tunteiden ilmaiseminen ja sääteleminen ovat toistensa vastinparit.
 • Tunneilmaisu on taitoa tuoda esiin tunteita, jotka tarvitsevat ilmaisua.
 • Tunneilmaisu on kykyä näyttää myönteisiä tunteita ja kykyä ohjailla hankalia tunteita niin, että ne eivät muutu itseä tai toisia vahingoittaviksi.

Empatiataidot netissä

Mitä on empatia?

Harjoitellaan: nimeämään tunteita

Kesto 10 min

Harjoitellaan: keksimään toista kannustavia lauseita

Kesto 15 min

Harjoitellaan: tulkitsemaan tunnetiloja ja keksimään niille nimiä

Kesto 15 min

Harjoitellaan: kuvailemaan tunnetiloja ja tunnistamaan tunteita

Kesto 15 min

Harjoitellaan: vastaamaan viesteihin ja pohtimaan mitä tunteita viestillä saadaan aikaan

Kesto 30 min

Harjoitellaan: pohtimaan miten eri ihmiset reagoivat erilaisiin merkkeihin ja onko kaikilla aina sama ymmärrys

Kesto 15 min

Tehdään pohtien raahaustehtävä omista vahvuuksista. Keskustellaan yhdessä tai näytetään opettajalle  mitä kukin valitsi.

Kesto 15 min

 

Tunnistan vahvuuksiani

Jokaisella meillä on erilaisia luonteenvahvuuksia. Erilaisuutta tarvitaan, jotta voimme oppia toisiltamme uutta ja kehittyä.

Pohdi mitkä voisivat olla sinun vahvuuksiasi. Raahaa hyllylle vahvuuksiasi. Kerro niistä vieruskaverille, luokalle tai opettajalle.

Säätelen tunteita

Tunteita voi oppia säätelemään niin, että kertoo ja kuvailee niitä jollekin turvalliselle kaverille tai aikuiselle.

Tunteet ovat sallittuja ja ne vaihtelevat meillä kaikilla. Vaikka tulisi paha mieli tai ärsytys, toista ei saa silti satuttaa suutuspäissään. Voimme miettiä valmiiksi tapoja toimia silloin kun on levoton olo tai kokee pettymyksen.

Tulostettava materiaali

 

 

Ilmaisen tunteita

Minkälaisia tunteita olet kohdannut tänään?
Selaa tunne-sanoja ja kerro ääneen tai mielessäsi mikä tilanne sai aikaan tuntemuksesi.

Tulostettava materiaali

 

 

 

Nähdään itsemme eri tavalla – jos olisin huonekalu
Harjoiteltavat asiat:
tunnetaidot, luova ajattelu, kuunteleminen, monilukutaito
Ohjeet:
 • Muodostakaa pieniä ryhmiä
 • Tehtävän tarkoitus on, että kukin miettii hetken itsekseen ja kertoo sitten vuorotellen ääneen ajatuksiaan. Toiset voivat kommentoida, millaisena he sinut näkevät.
 • Jos olisit huonekalu, millainen huonekalu olisit? Kenties jonkinlainen tuoli, sohva, pöytä, lamppu tai kirjahylly…kuvaile mahdollisimman tarkasti värejä, materiaalia ja muotoja. Perustele, miksi valitsit sellaisen huonekalun.
 • Samalla tyylillä voitte miettiä esimerkiksi rakennuksia, jotain luonnosta löytyvää, kulkuneuvoja tai eläimiä.
Pohdittavaksi:
Löysitkö tämän tehtävän avulla itsestäsi tai kaveristasi uusia puolia? Olivatko itsesi ja kaverisi tulkinnat ja näkemykset samanlaisia?
 

Harjoiteltavat asiat:

rauhoittuminen, kuunteleminen, vuorovaikutus, ilmaisu, vaikuttaminen
Tätä harjoitusta voitte hyödyntää keskustelun herättäjänä, kun jokin asia vaatii muutosta. Alla muutamia oppimaan oppimiseen ja itsetuntemukseen liittyviä väittämiä, mutta aiheet voivat olla jotain aivan muutakin.
Ohjeet:
 • Muodostakaa pieniä ryhmiä ja asettakaa jokin merkki lattiaan keskelle ryhmää.
 • Ryhmäläiset ovat pelinappuloita ja asettuvat kukin saman matkan päähän lattiassa olevasta merkistä.
 • Lukekaa alta väittämä. Tämän jälkeen kukin siirtyy suhteessa lattiassa olevaan merkkiin, kuinka samaa mieltä on väittämän kanssa.
 • Jos kokee olevansa täysin samaa mieltä, asettuu aivan lattiamerkkiin kiinni. Jos taas kokee olevansa aivan eri mieltä, jää paikalleen kauaksi lattiamerkistä.
 • Kukin asettuu sille etäisyydelle, mikä tuntuu hyvältä ja perustelee muille, miksi valitsi kyseisen paikan.
 • Kuka tahansa voi halutessaan vaihtaa paikkaa lähemmäs tai kauemmas lattiamerkkiä sen perusteella, mitä kuulee muilta perusteluja.
 • Väittämiä, joita voi hyödyntää:
 • opin asioita paremmin kun työskentelen ryhmässä
 • olen hyvä ottamaan asioista selvää itse
 • haluan oppia käytännön tai toiminnan kautta
 • minulla on hyvä muisti
 • yleensä kirjoitan asiat ylös, jotta muistan ne
 • jos oppiminen on omalla vastuullani, en opi mitään
 • voin vaikuttaa luokan ilmapiiriin
 • tunnistan omia vahvuuksiani
 • koulun tärkein tehtävä on opettaa ryhmässätoimimisen taitoja ja vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kanssa
 • koulun tärkein tehtävä on osoittaa missä asioissa olen hyvä ja missä minulla on kehitettävää
 • rauhoittuminen ja rentoutuminen on minulle helppoa
Pohdittavaksi:
Miten muiden mielipiteet ja perustelut vaikuttivat omiin mielipiteisiisi? Onko se hyvä vai huono asia, että muiden mielipiteet vaikuttavat?

 

Harjoiteltavat asiat:

tunnetaidot, luova ajattelu, heittäytyminen, toisen kuunteleminen, yhteistyö
Ohjeet:
– Seuraavassa harjoituksessa kukin vuorollaan ryhmässä saa näyttää jonkin liikkeen tai asennon ja sanoo samalla “minusta tuntuu nyt tältä”.
– Kaikki muut matkivat sitä saman tien innolla.
– Tätä voi tehdä ryhmässä useammankin kierroksen niin saatte liikettä enemmän.
Pohdittavaksi:
Miksi on tärkeää oppia ilmaisemaan, miltä sinusta tuntuu? Miksi on myös tärkeää kunnioittaa sitä, miltä toisesta tuntuu?

 

Omien ajatusten kuuntelu

Harjoiteltavat asiat:

kuunteleminen, tunnetaidot, osallisuus, ilmaisu
Ohjeet:
 • Asettukaa piiriin, selät piirin keskustaan päin.
 • Sulkekaa silmänne.
 • Tehtävässä käytetään peukku-äänestystä erilaisille väittämille.
 • Jos väittämä on mielestäsi tosi, nosta peukku ylöspäin. Jos väittämä on mielestäsi epätosi, laita peukku alaspäin. Jos et ole aivan varma, voit laittaa peukun osoittamaan sivulle.
 • Muistathan pitää silmät kiinni. Muut eivät näe vastauksiasi, etkä sinäkään näe muiden.
– Viihdyn hyvin itsekseni ja minusta on välillä mukavaa olla yksin.
– Minulla on luokallamme ystäviä, joiden kanssa on mukava oppia ja touhuta erilaisia asioita.
– En uskalla sanoa mielipidettäni ääneen koko luokan kuullen.
– Minusta meidän luokalla on hyvä yhteishenki.
– Opin parhaiten itsekseni lukemalla.
– Minusta ryhmätyöskentely on hankalaa.
– Työrauhan antaminen on minulle joskus vähän hankalaa.
– Opin parhaiten kokeilemalla ja tekemällä asioita.
– Pystyn keskittymään oppimiseen, vaikka ympärillä olisi jonkin verrana hälinää.
– Minua häiritsee, jos tavarat huoneessani tai luokassamme ovat sikin sokin.
– Pystyin keskittymään tähän äänestykseen ja vastaamaan oman mieleni mukaan, niin kuin minusta tuntuu.
Pohdittavaksi:
Paljasta vierustoverillesi yksi näistä väittämistä, jossa peukutit ylöspäin tai alaspäin. Muistatko jotain tilannetta, johon väittämä voisi liittyä?
 

 

Harjoiteltavat asiat:

tunnetaidot, luova ajattelu, heittäytyminen, toisen kuunteleminen, yhteistyö
Ohjeet:
– Seuraavassa harjoituksessa kukin vuorollaan ryhmässä saa näyttää jonkin liikkeen tai asennon ja sanoo samalla “minusta tuntuu nyt tältä”.
– Kaikki muut matkivat sitä saman tien innolla.
– Tätä voi tehdä ryhmässä useammankin kierroksen niin saatte liikettä enemmän.
Pohdittavaksi:
Miksi on tärkeää oppia ilmaisemaan, miltä sinusta tuntuu? Miksi on myös tärkeää kunnioittaa sitä, miltä toisesta tuntuu?
 

Harjoiteltavat asiat:

yhteistyö, vaikuttaminen, heittäytyminen, luova-ajattelu, ongelmanratkaisutaidot
Ohjeet:
 • Muodostakaa pieniä ryhmiä.
 • Valitkaa ryhmissä luokan tai koulun kehittämiseen liittyvä yksi asia, joka teidän mielestänne kaipaisi parannusta tai jonka haluaisitte kokonaan muuttaa.
 • Perustakaa asian ympärille yhden asian puolue.
 • Nimetkää puolueenne ja kehittäkää sille slogan.
 • Miettikää keinot ja ratkaisut, miten asian toteuttaisitte ja perustelut, miksi asia on mielestänne tärkeä.
 • Voitte halutessanne pidentää tehtävää pitämällä kantaaottavan esitelmän, järjestää vaalipaneelin tai väittelyn asiasta.
Pohdittavaksi:
Miksi on tärkeää, että on erilaisia mielipiteitä? Saako teidän mielestänne olla kaikissa tilanteissa mitä mieltä tahansa? Uskallatko olla eri mieltä kuin kaveri? Pelkkä mielipide ei vielä riitä muuttamaan asioita, tarvitaan myös toimintaa ja tekoja, ratkaisuja, miten toivottuun lopputulokseen päästäisiin. Voisitteko toteuttaa jonkun muutoksen yhdessä tähän tehtävään liittyen?
 
Musiikkia, teknologiaa ja luovuutta

Tutustutaan mikseriin!

Musiikkia tunteisiin!

Mediataidetta

 • Tietokonetaide
 • Installaatiotaide
 • Performanssitaide
 • Valokuvaus ja valokuvataide
 • Yhteisötaide
 • Ympäristötaide
 • Äänitaide
 • Sarjakuva
 • Animaatio
 • Mediataide
 • Valotaide
 • Videotaide
 • Tietokonetaide