Säästetään puhetta, käytetään koodia!

Enter

Enter toimii kuten Vihreä lippu Scratch -ohjelmoinnissa.

Molemmat niistä aloittavat jonkun käskyn tai käskysarjan. Ne kuuluvat siis Tapahtuma-toimintoihin.

Tehkää omasta luokastanne käskyjä joita opettaja sanoo luokalle päivittäin. Valitkaa käskyt jotka sanotaan aina peräkkäin, esim. “Merkitse läksy” + “Laita kirja reppuun” + “Nouse oman paikan viereen” + “Sanotaan hyvää päivänjatkoa”.

Piirtäkää yleisimmistä käskysarjoista kuvat ja askarrelkaa jätti-Enter. Opettaja voi painaa Enteriä, tai luokan järjestäjä voi painaa päivän lopuksi komentosarjan käyntiin.