Kirjaudu

Mikä on Digiseikkailu?

Digiseikkailu on pelillinen ja tarinallinen oppimateriaali tvt- ja medialukutaitojen harjoitteluun.

Digiseikkailusta löydät kattavaa materiaalia opetuksesi tueksi.

Materiaalin tehtäviin ja tarinoihin tutustumalla ja yhdessä pohtimalla voidaan harjoitella medialukutaidon, nettiempatian ja perus tvt-taitojen teemoja ja käsitteistöä.

 

 

Opettajan materiaali

Tvt- ja medialukutaitotavoitteet on valikoitu tukemaan opetussuunnitelman laaja-alaisten taitojen: monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen hallintaa.

Digiseikkailun hahmot on rakennettu edustamaan tiettyjä medialukutaidon ja teknologiataitojen osa-alueita. Hahmojen avulla voidaan etsiä ja löytää myös omia vahvuuksia.

Digiseikkailussa on 23 tarinaa. Tarinoilla voi pohjustaa käsiteltävää asiaa tai niitä voi lukea luokassa motivoimassa hahmojen maailmaan. Jokaisessa tarinassa on niissä käsiteltävät aihepiirit esillä heti tarinan alussa.

Tuotteet -osiossa esitellään tehtävämaailmat. Ne on jaettu ikäryhmittäin erilaisiin seikkailukarttoihin: esikoulu, 1-2 luokka, 3-4 luokka, 5-6 luokka. Eri seikkailukartoista löytyy aihealueeseen liittyvät tehtävät joita on 10-20kpl / maailma. Maailmojen tehtäviä voi suorittaa haluamassaan tahdissa tai opettajan ohjauksen mukaan.

Ohjelmointipolkua voi suorittaa yhdessä tehtäviä pohtien luokan kanssa ja osaamismerkkejä ohjelmoinnillista ajattelua kehittävistä tehtävistä keräillen.

Empatiapolkuun on koottu Digiseikkailun tehtäviä, joissa harjoitellaan erityisesti empaattista toimimista netissä. Polku sopii kaiken ikäisille joko itsenäisesti edettäväksi tai opettajajohtoisesti keskustelun tueksi ja yhdessä tehtäväksi.

Opettajan sivut tehtävämaailmoihin

Apin maja

Apin tehtävissä tavoitteena on tutustua tietokoneeseen, sen laitteistoon, yleisimpiin ohjelmistoihin (esim. kirjoitusohjelma) ja niiden sanastoon ja toimintoihin. Tavoitteena tässä kokonaisuudessa on auttaa luomaan yhteistä kieltä ja käsitteitä TVT-opetukselle.

Dogen boxi

Dogen tehtävissä tavoitteena on oppia etsimään tietoa eri lähteistä ja löytää tapoja tarkastella tietoa kriittisesti. Tehtävät vahvistavat kuvanlukutaitoa ja mediakriittisyyttä sekä ohjaavat pohtimaan ja tunnistamaan median vaikutusta ajatteluumme.

Häsän studio

Häsän tehtävien tavoitteena on kehittää tiedostavampaa suhdetta mediaan. Tehtävissä pohditaan kuvaamista ja kuvaamisen kulttuuria osana nuorten arkea, opiskelua ja markkinoita. Tehtävissä rakennetaan ymmärrystä siitä, että jokainen mediankäyttäjä on sisällöntuottaja julkaisuillaan ja kuluttaja kulutustottumuksillaan.

Laaman aitaus

Laaman tehtävissä tavoitteena on vahvistaa omia tunnetaitoja sekä yleisiä empatiataitoja internetissä.

Laaman tehtävissä pohditaan, miten  teknologialla voi rikastaa taito- ja taideaineiden työtapoja.

Tweetyn viestiseinä

Tweetyn tehtävissä tavoitteena on vahvistaa empatiataitoja netissä. Kokonaisuus valmistaa kohti hyvää turvataitojen ja viestintätapojen hallintaa. Jaksossa opitaan tunnistamaan, millainen vaikutus itse luomillasi sisällöillä on yhteishengelle mediassa.

Kursorin ullakko

Kursorin tehtävissä tavoitteena on vahvistaa itsestä huolehtimisen taitoja ja tasapainoisen arjen valintoja, joihin oppilas voi itse vaikuttaa. Tehtävissä harjoitellaan kohteliasta käytöstä teknologian parissa ja syyn ja seurauksen ymmärtämistä omissa teknologian kulutustottumuksissa. Historiatehtävät auttavat ymmärtämään medialaitteiden kehityskaarta ja jatkumoa.

Siryn älytalo

Siryn tehtävien tavoitteena on kehittää oppilaan ymmärrystä työelämästä teknologian alalla. Tehtävät perehdyttävät oppilaan teknologia-avusteiseen oppimiseen, tekoälyn käsitteeseen ja robotiikan mahdollisuuksiin.

Miuku-Maukun kirjasto

Miuku-Maukun tehtävissä vahvistetaan kiinnostavan luettavan löytämisen ja luetun prosessoinnin taitoja. Tehtävien tavoitteena on tukea lukijaksi kasvamista ja teksteistä nauttimista harjoittamalla uuden lukutaidon mukaisia teknologiarikasteisia tehtäviä luetusta.