Kirjaudu

Tunnista uutinen ja keksi kuvateksti

Mikä uutinen?

Mieti, mikä Suomea koskeva uutinen kuvassa voisi näkyä?
Kyseessä voi olla uusi tai vanha uutinen.
Jos et tiedä, niin voit keksiä. Opettajalta saat oikeat vastaukset.
Keksi uutiseen kuvateksti josta käy ilmi uutisen tapahtuma ja aihe ja palauta opettajalle.