Kirjaudu

Tubettajan tekstilajit

Tutkitaan tubettajan tekstilajeja

Tutustu ensin tubettajan tekstilajeihin. Mitä näistä tekstilajeista olet nähnyt nettiä selaillessasi?
Youtube-videot eivät synny itsestään, vaan tubettajat miettivät niiden sisällön huolellisesti. Videot ovat omanlaisiaan tekstejä.

Niissä yhdistyy kuva, ääni ja kirjoitettu teksti. Videot voidaan jakaa erilaisiin lajeihin.
Alla on lista erilaisista videolajeista.
Niillä kaikilla on omat sääntönsä ja oma rakenteensa.
Katsokaa ensin esimerkkivideo ja kokeilkaa sitten oman videon tekemistä jostakin videolajista. Miettikää, mitkä asiat tekevät esimerkiksi tutoriaalista tutoriaalin ja koittakaa saada samoja asioita omaan videoonne.

Miettikää ainakin
  • miten video alkaa ja loppuu,
  • mitä videossa näytetään ja mistä kuvakulmasta sekä
  • mitä videossa puhutaan.

Tehkää kysely

Tehkää kysely diagrammin muotoon, kuka luokassanne pitää mistäkin tyylilajista eniten.

Palauttakaa opettajalle tuotokset!