Somevastaavan tehtäviä

Sosiaalisen median käyttämistä turvallisesti voi harjoitella koulussa opettajien kanssa. Koululla voi olla yhdessä opettaja, jonka kanssa tallennetaan juhlista ja erilaisista koulun tapahtumista yhteistä sisältöä johonkin sosiaalisen median kanavaan vanhemmille nähtäväksi. Oppilaista voidaan valita harjoittelijat opettajan mukaan ja he yhdessä tekisivät julkaisuja lasten ja aikuisten näkökulmista.

Näin voidaan yhdessä rakentaa mukavaa julkaisukulttuuria ja opettaa toinen toisiamme.

Somevastaava toimii roolimallina ja vertaisopettajana kuinka sosiaalista mediaa käytetään rakentavasti ja yhteisöllisesti.