Kirjaudu

Keskustellaan videokulttuurista

Pohditaan videokulttuuria

Tehkää lista parhaista vloggareista.
Vertailkaa suosikkienne tyylejä (eli tubettajien tekstilajeja).
Pohtikaa mitä kaikkea hyötyä Tubekulttuurista voi olla.
Pohtikaa myös mitä negatiivisia puolia siihen voi liittyä. Pohtikaa näistä näkökulmista:
  • oppiminen
  • aktiivisuus
  • osallisuus
  • terveys (henkinen ja fyysinen hyvinvointi)
  • ajankäyttö
Harjoitelkaa väittelyä – YouTuben puolesta ja sitä vastaan.
Tarkoitus on harjoitella perustelemista ja toisen ihmisen näkökantaan eläytymistä, oli itse mitä mieltä tahansa.