Microinfluencer eli mikrovaikuttaja

Suomen markkinoilla mikrovaikuttajaksi luetaan henkilö, jolla on n. 1 000 – 5 000 seuraajaa sosiaalisen median kanavassa. Mikrovaikuttajat tekevät laadukasta sisältöä heitä kiinnostavista aiheista omaan kanavaansa.

Mikrovaikuttajat ovat aitoja ja helposti samaistuttavia. He ovat ”tavallisia ihmisiä”, jolloin heidän sanoma on myös uskottavampi kuin julkisuuden henkilöllä.

Mikrovaikuttajien seuraajat ovat sitoutuneita ja uskollisia seuraajalleen. Seuraajat pitävät vaikuttajan suositusta melkein samassa arvossa kuin läheisen suositusta. Mikrovaikuttajan yleisö on yleensä kiinnostunut samoista asioista kuin vaikuttaja itse, jolloin kohdeyhmärajaus on tarkempi kuin isoilla vaikuttajalla.