Kirjaudu

Koulun ammattilaisten TVT:n käyttö

 

Eri ammattien tietotekniset vaatimukset

Haastattele koulun väkeä, opettajia, kouluisäntää, rehtoria (yhdessä koko ryhmän kanssa).
Ota selvää millaisia tvt- ja sometaitoja kukin ammattiryhmä tarvitsee.
Esimerkkikysymyksiä:
  • Kuka päivittää koulun nettisivuja?
  • Kuka päättää mitä koulun FaceBookkiin julkaistaan?
  • Millaista sisältöä eri opettajat osaavat tuottaa koulusta ja erilaisista juhlista ja tapahtumista?
  • Vaaditaanko talonmiehen tai kouluisännän työssä tietotekniikan osaamista?
Otetaan selvää miten tietoteknologia koskettaa koulun aikuisia ja heidän työtehtäviään.
Raportoi mitä sait selville haastatteluissa!