10. Tehtävä

Eri ammattien tietotekniset vaatimukset

Haastattele koulun väkeä, opettajia, kouluisäntää, rehtoria (yhdessä koko ryhmän kanssa).

Ota selvää millaisia tvt- ja sometaitoja kukin ammattiryhmä tarvitsee.

Esimerkkikysymyksiä:

  • Kuka päivittää koulun nettisivuja?
  • Kuka päättää mitä koulun FaceBookkiin julkaistaan?
  • Millaista sisältöä eri opettajat osaavat tuottaa koulusta ja erilaisista juhlista ja tapahtumista?
  • Vaaditaanko talonmiehen tai kouluisännän työssä tietotekniikan osaamista?

Otetaan selvää miten tietoteknologia koskettaa koulun aikuisia ja heidän työtehtäviään.

Raportoi mitä sait selville haastatteluissa!