Kirjaudu

Digiseikkailu Oy:n oppimateriaalit ovat syntyneet tarpeesta ja ilosta tuottaa ajankohtaista opetusmateriaalia tvt-taitojen ja mediataitojen pedagogiikkaan. Nyt koko tuoteperhe on saatavilla kotiin ja kouluun.

oppimateriaaliemme arvoja

Digiseikkailu – Digiadventurers.com – on tvt- ja medialukutaito-oppimateriaali esi- ja alakouluun. Opettajien kehittämä tarinallinen Digiseikkailu on pelillinen oppimisympäristö, joka helpottaa tvt:n perustaitojen oppimista ja opettamista.

Digiseikkailun Empatiapolku on osa koko Suomen laajuista Empatiapakkausta, joka tuo työvälineitä perheille ja opettajille empaattisempaan viestimiseen netissä.

Digiseikkailu on suunniteltu tukemaan lapsen kasvua kohti tiedostavaa mediankäyttöä. Sen tehtävätyypit kannustavat lasta pohtimaan empatiaa, viestittelytaitoja ja yhteisöllisyyden merkitystä mediankäytössään.

Digiseikkailu tukee tehtävillään teknologiataitojen käsitteiden ja menetelmien hallinnassa, kuten tektinkäsittely-, näppäin- ja hiiritaitojen oppimisessa, sekä auttaa opettajaa rajaamaan ja arvioimaan media- ja teknologiakasvatuksen projekteja.

Digiseikkailun avulla on hauskaa opettaa media- ja monilukutaitoa sekä teknologiataitoja laadukkaasti, opettajan kokemuksesta riippumatta.