Kirjaudu


Kursorin kanssa opit:

  • mitkä ovat sinun medioitasi
  • pohtimaan miksi käytät medioitasi
  • tunnistamaan nettiriippuvuuden oireita
  • millainen on hyvä päivärytmi
  • keinoja rauhoittumiseen ja rentoutumiseen
  • medialaitteiden ja sosiaalisen median historiaa

Aiheeseen liittyvät tarinat:

Minä, media ja tasapainoinen arki

Vanhan ajan sinnikkyyssäkki

Medialaitteiden historiaa

Kursori-pappa kertoo oman mielipiteensä kirjessään.
Mitä mieltä sinä olet puhelimen tärkeydestä ja hyödyistä?
Kerro ja perustele omat näkemyksesi.