Kirjaudu

    3. Tehtävä

Tehkää projektisuunnitelma videon valmistamiseen.

Miten toteutatte seuraavat osiot:

Millainen on ideanne?

Millä laitteella teette videon?

Miten suunnittelette?

Miten kuvaatte?

Kuka editoi vai editoidaanko yhdessä?

Mikä on julkaisutapanne vai pidetäänkö video yksityisenä?