Log in

The stories and tasks in the workbook

The Digital Adventure Stories and Tasks workbook includes a multiplayer board game and 10 stories about empathy, technology and media skills. Each story includes vocabulary, questions to consider together, and pen-and-paper assignments.

The stories were written by an experienced ICT teacher and Finnish as a second language teacher Jenni Turunen. In stories and assignments, the student mirrors media and technology skills through everyday situations and repeats the learned concept by doing assignments. With a digital adventure learning environment, the topic can be deepened with story-related missions from the worlds of the characters.

19,90  19,90 

Hyppää mukaan Digiseikkailun työkirjaan! Digiseikkailun tuoteperhe tarjoaa opettajalle TVT- ja medialukutaitojen opetukseen selkeitä ja helppokäyttöisiä materiaaleja. Digiseikkailun Tarinat ja tehtävät -työkirjassa oppilaat pohtivat erilaisia arkipäivän tilanteita median parissa. Tarinoiden kuvista ja vihkoseen kerätystä sanastosta on helppo ymmärtää, miten aihe liittyy omaan elämään ja siirtää taito yhteisen keskustelun kautta käytäntöön. TVT- ja mediataitojen opetuksen keskiössä on tiedonalan kieli: käsitteet ja sanasto, joilla alan asioista puhutaan. Materiaali tukee opettajaa ja ohjaa näin kohti kielitietoista opetusta. Materiaali sopii omaksi vihkoksi esim. suomen kielen ja kirjallisuuden tunneille ja valmiiksi materiaaliksi TVT- ja mediataitokerhoihin tai valinnaiskursseille. Myös luokkatyössä oman ryhmän parissa voi luokanopettaja hyödyntää vihkon antia käydessään läpi perustietoja netiketistä, tiedonhankinnasta, viestittelytaidoista, sopivasta ruutuajasta, valeuutisista ja tietoturvasta. Parhaiten vihko sopii jo sujuvan lukutaidon saavuttaneiden lasten kanssa työskentelyyn. Iloisia hetkiä työkirjan parissa! Digiseikkailu Tulevaisuuden taitoja tarinoin.
Työkirja sisältää monilukutaitoa vahvistavan lautapelin sekä 10 tarinaa empatia-, teknologia- ja mediataidoista. Joka tarinaan kuuluu sanasto, yhdessä pohdittavia kysymyksiä sekä kynä-paperi tehtäviä. Tarinoissa ja tehtävissä oppilas peilaa media- ja teknologiataitoja arjen tilanteiden kautta ja kertaa opitun käsitteen tehtäviä tekemällä. Digiseikkailun oppimisympäristön kanssa aihetta voidaan syventää tarinaan liittyvillä tehtävillä hahmojen maailmoista esim. Apin majassa ja Tweetyn viestiseinässä.