Log in

IKT-pedagogiskt kompetenspaket

The best concrete support for strengthening the basic skills of ICT teaching!
The package includes e.g. picture cards for word processing tasks on different keys and skill cards on the most important word processing skills. The material package is designed to support the teacher and the class in acquiring ICT skills.

9,90  9,90 

Materialpaketet är utformat för att stödja läraren och klassen i tillägnandet av IKT-färdigheter.Paketet är hjälpsamt vid t.ex. utövande av tangenttryckningsfärdigheter i enlighet med OPS.Det har visat sig att även om barn vet hur man skriver meddelanden på en mobiltelefon, vet de i många fall inte om hur man använder ett datortangentbord och förstår därmed inte betydelsen av de olika tangenterna som de kan uppnå i en ordbehandlare. Till exempel har följande luckor identifierats i elevernas färdigheter: Eleverna börjar med en liten bokstav (skifta upp), gör inte mellanslag, vet inte hur man får ett snedstreck till en webbadress eller ett @-tecken i ett e-postmeddelande .Det är nödvändigt att upprepa alla tangentbordsproblem med eleverna och Digital Adventure Keyboard Skill Cards kommer att hjälpa läraren i denna övning.Man kan ha en gemensam genomgång av IKT-färdighetskorten och sedan ha dem upplagda på tavlan som påminnelse eller bara ha dem synliga. De innehåller nyckelfärdigheter relaterade till grundläggande tangentbords- och musfärdigheter. Dessa är därför ett bra verktyg för att knappa in grunderna när det behövs.Det digitala äventyret i det omgivande Ap-huset och Tweetys vägg har också övningar som stödjer ovanstående färdigheter.I paketet ingår t.ex. tangentbordsaffischer i klassrummet, bildkort för olika ordbehandlinguppgifter och färdighetskort för de viktigaste ordbehandlingsfärdigheterna.Kort som lämpar sig för musfärdigheter visar olika tekniker (måla, dra, klicka och dubbelklicka) och när man använder korten under undervisningen memoreras teknikerna.Materialpaketet innehåller bilder på de viktigaste begreppen inom IKT-undervisning, som gör att läraren kan lära ut rätt begrepp till barn i datorarbete. Paketet innehåller 25 nyckelkort, 17 färdighetskort och 3 informationsaffischer. Materialet är i PDF-format och du kan själv skriva ut dem på papper.