Log in

With Lama you will learn:

creative ways to use technology in arts and crafts

the basics of emotional skills

to recognize the expressions of others and to express their own feelings

the effect of art on emotions

making your own music on your tablet and computer

useful use of the phone, for example, as an exercise booster

Related stories:

Emotional skills

 • Emotions identification to help understand themselves and friends.
 • Emotions expression and regulation are opposite pairs of each other.
 • Emotional expression is a skill bring out emotions that need expression.
 • Emotional expression is an ability shows positive emotions and ability control awkward emotions so that they do not become harmful to themselves or others.

Empathy skills online

What is empathy?

I recognize my strengths

We each have different strengths of character. Diversity is needed so that we can learn from each other and evolve.

Consider what your strengths might be. Drag your strengths to the shelf. Tell a friend, class, or teacher about them.

I feel sorry for my feelings

You can learn to regulate emotions by telling and describing them to a safe friend or adult.

Emotions are allowed and they all vary from us. Even if there is a bad mood or irritation, the other must still not hurt their anger. We can pre-think of ways to act when we are uneasy or disappointed.

Printable material

 

 

I express my feelings

What kind of feelings have you encountered today?

Scroll through the words of emotion and say aloud or in your mind which situation caused you to feel.

Printable material

 

 

 

TEHTÄVIÄ

Nähdään itsemme eri tavalla – jos olisin huonekalu

Harjoiteltavat asiat:

tunnetaidot, luova ajattelu, kuunteleminen, monilukutaito

Ohjeet:

 • Muodostakaa pieniä ryhmiä
 • Tehtävän tarkoitus on, että kukin miettii hetken itsekseen ja kertoo sitten vuorotellen ääneen ajatuksiaan. Toiset voivat kommentoida, millaisena he sinut näkevät.
 • Jos olisit huonekalu, millainen huonekalu olisit? Kenties jonkinlainen tuoli, sohva, pöytä, lamppu tai kirjahylly…kuvaile mahdollisimman tarkasti värejä, materiaalia ja muotoja. Perustele, miksi valitsit sellaisen huonekalun.
 • Samalla tyylillä voitte miettiä esimerkiksi rakennuksia, jotain luonnosta löytyvää, kulkuneuvoja tai eläimiä.

Pohdittavaksi:

Löysitkö tämän tehtävän avulla itsestäsi tai kaveristasi uusia puolia? Olivatko itsesi ja kaverisi tulkinnat ja näkemykset samanlaisia?

 

Harjoiteltavat asiat:

rauhoittuminen, kuunteleminen, vuorovaikutus, ilmaisu, vaikuttaminen

Tätä harjoitusta voitte hyödyntää keskustelun herättäjänä, kun jokin asia vaatii muutosta. Alla muutamia oppimaan oppimiseen ja itsetuntemukseen liittyviä väittämiä, mutta aiheet voivat olla jotain aivan muutakin.

Ohjeet:

 • Muodostakaa pieniä ryhmiä ja asettakaa jokin merkki lattiaan keskelle ryhmää.
 • Ryhmäläiset ovat pelinappuloita ja asettuvat kukin saman matkan päähän lattiassa olevasta merkistä.
 • Lukekaa alta väittämä. Tämän jälkeen kukin siirtyy suhteessa lattiassa olevaan merkkiin, kuinka samaa mieltä on väittämän kanssa.
 • Jos kokee olevansa täysin samaa mieltä, asettuu aivan lattiamerkkiin kiinni. Jos taas kokee olevansa aivan eri mieltä, jää paikalleen kauaksi lattiamerkistä.
 • Kukin asettuu sille etäisyydelle, mikä tuntuu hyvältä ja perustelee muille, miksi valitsi kyseisen paikan.
 • Kuka tahansa voi halutessaan vaihtaa paikkaa lähemmäs tai kauemmas lattiamerkkiä sen perusteella, mitä kuulee muilta perusteluja.
 • Väittämiä, joita voi hyödyntää:
 • opin asioita paremmin kun työskentelen ryhmässä
 • olen hyvä ottamaan asioista selvää itse
 • haluan oppia käytännön tai toiminnan kautta
 • minulla on hyvä muisti
 • yleensä kirjoitan asiat ylös, jotta muistan ne
 • jos oppiminen on omalla vastuullani, en opi mitään
 • voin vaikuttaa luokan ilmapiiriin
 • tunnistan omia vahvuuksiani
 • koulun tärkein tehtävä on opettaa ryhmässätoimimisen taitoja ja vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kanssa
 • koulun tärkein tehtävä on osoittaa missä asioissa olen hyvä ja missä minulla on kehitettävää
 • rauhoittuminen ja rentoutuminen on minulle helppoa

Pohdittavaksi:

Miten muiden mielipiteet ja perustelut vaikuttivat omiin mielipiteisiisi? Onko se hyvä vai huono asia, että muiden mielipiteet vaikuttavat?

 

Harjoiteltavat asiat:

tunnetaidot, luova ajattelu, heittäytyminen, toisen kuunteleminen, yhteistyö

Ohjeet:

– Seuraavassa harjoituksessa kukin vuorollaan ryhmässä saa näyttää jonkin liikkeen tai asennon ja sanoo samalla “minusta tuntuu nyt tältä”.

– Kaikki muut matkivat sitä saman tien innolla.

– Tätä voi tehdä ryhmässä useammankin kierroksen niin saatte liikettä enemmän.

Pohdittavaksi:

Miksi on tärkeää oppia ilmaisemaan, miltä sinusta tuntuu? Miksi on myös tärkeää kunnioittaa sitä, miltä toisesta tuntuu?

 

 

Omien ajatusten kuuntelu

Harjoiteltavat asiat:

kuunteleminen, tunnetaidot, osallisuus, ilmaisu

Ohjeet:

 • Asettukaa piiriin, selät piirin keskustaan päin.
 • Sulkekaa silmänne.
 • Tehtävässä käytetään peukku-äänestystä erilaisille väittämille.
 • Jos väittämä on mielestäsi tosi, nosta peukku ylöspäin. Jos väittämä on mielestäsi epätosi, laita peukku alaspäin. Jos et ole aivan varma, voit laittaa peukun osoittamaan sivulle.
 • Muistathan pitää silmät kiinni. Muut eivät näe vastauksiasi, etkä sinäkään näe muiden.

– Viihdyn hyvin itsekseni ja minusta on välillä mukavaa olla yksin.

– Minulla on luokallamme ystäviä, joiden kanssa on mukava oppia ja touhuta erilaisia asioita.

– En uskalla sanoa mielipidettäni ääneen koko luokan kuullen.

– Minusta meidän luokalla on hyvä yhteishenki.

– Opin parhaiten itsekseni lukemalla.

– Minusta ryhmätyöskentely on hankalaa.

– Työrauhan antaminen on minulle joskus vähän hankalaa.

– Opin parhaiten kokeilemalla ja tekemällä asioita.

– Pystyn keskittymään oppimiseen, vaikka ympärillä olisi jonkin verrana hälinää.

– Minua häiritsee, jos tavarat huoneessani tai luokassamme ovat sikin sokin.

– Pystyin keskittymään tähän äänestykseen ja vastaamaan oman mieleni mukaan, niin kuin minusta tuntuu.

Pohdittavaksi:

Paljasta vierustoverillesi yksi näistä väittämistä, jossa peukutit ylöspäin tai alaspäin. Muistatko jotain tilannetta, johon väittämä voisi liittyä?

 

 

Harjoiteltavat asiat:

tunnetaidot, luova ajattelu, heittäytyminen, toisen kuunteleminen, yhteistyö

Ohjeet:

– Seuraavassa harjoituksessa kukin vuorollaan ryhmässä saa näyttää jonkin liikkeen tai asennon ja sanoo samalla “minusta tuntuu nyt tältä”.

– Kaikki muut matkivat sitä saman tien innolla.

– Tätä voi tehdä ryhmässä useammankin kierroksen niin saatte liikettä enemmän.

Pohdittavaksi:

Miksi on tärkeää oppia ilmaisemaan, miltä sinusta tuntuu? Miksi on myös tärkeää kunnioittaa sitä, miltä toisesta tuntuu?

 

Harjoiteltavat asiat:

yhteistyö, vaikuttaminen, heittäytyminen, luova-ajattelu, ongelmanratkaisutaidot

Ohjeet:

 • Muodostakaa pieniä ryhmiä.
 • Valitkaa ryhmissä luokan tai koulun kehittämiseen liittyvä yksi asia, joka teidän mielestänne kaipaisi parannusta tai jonka haluaisitte kokonaan muuttaa.
 • Perustakaa asian ympärille yhden asian puolue.
 • Nimetkää puolueenne ja kehittäkää sille slogan.
 • Miettikää keinot ja ratkaisut, miten asian toteuttaisitte ja perustelut, miksi asia on mielestänne tärkeä.
 • Voitte halutessanne pidentää tehtävää pitämällä kantaaottavan esitelmän, järjestää vaalipaneelin tai väittelyn asiasta.

Pohdittavaksi:

Miksi on tärkeää, että on erilaisia mielipiteitä? Saako teidän mielestänne olla kaikissa tilanteissa mitä mieltä tahansa? Uskallatko olla eri mieltä kuin kaveri? Pelkkä mielipide ei vielä riitä muuttamaan asioita, tarvitaan myös toimintaa ja tekoja, ratkaisuja, miten toivottuun lopputulokseen päästäisiin. Voisitteko toteuttaa jonkun muutoksen yhdessä tähän tehtävään liittyen?

 

Musiikkia, teknologiaa ja luovuutta

Check out the mixer!

Music for emotions!

Media art

 • Computer art
 • Installation art
 • Performance art
 • Photography and photographic art
 • Community art
 • Environmental art
 • Sound art
 • Cartoon
 • Animated
 • Media art
 • Light art
 • Video art
 • Computer art

1. Digital comics

2. Online art

3. Hero's profile picture

4. Artist selfies

5. Adjectives in pictures

6. Cropping the image

7. Digital drawing art

8. Performing Arts