Vihapuhe on syrjintää

Vihapuhe on syrjintää. Vihapuhe on kiusaamista ja toisen ominaisuuksista pahan puhumista. Vihapuhetta esiintyy eniten netissä.

Yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaissa on kielletty syrjintä ja muuten yleisesti haitallinen ilmaisu.

Rangaistava vihapuhe kohdistuu yhden ihmisen tai ihmisryhmän ominaisuuteen.

Tällaisia ominaisuuksia voi olla

 • rotu,
 • ihonväri,
 • syntyperä,
 • kansallinen tai etninen alkuperä.

Muita vihapuheen kohteita voi olla

 • uskonto,
 • vakaumus,
 • seksuaalinen suuntautuminen tai
 • vammaisuus.

Nämä ominaisuudet mainitaan rikoslaissa rangaistuksen koventamisperusteina.

Jos vihapuhe kohdistuu yhteen ihmiseen, kyseessä voi olla esimerkiksi kunnianloukkaus tai laiton uhkaus.

Jos vihapuhe kohdistuu ihmisryhmään, kyseessä voi olla kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Vihapuhetta voi löytää eniten internetistä, erityisesti yleisiltä keskustelupalstoilta ja sosiaalisesta mediasta.

Siksi on tärkeää opetella huomaamaan vihapuhe ja oppia pysäyttämään se omalta kohdalta.

Vihapuhe on rangaistava teko.

Vihapuhe kuulostaa ikävältä ja siinä käytetään rumia ja epäystävällisiä sanoja toisesta ihmisestä.

Vihapuhe on viestintää toisia vastaan

Vihapuhe on viestintää, joka levittää tai lietsoo vihaa yhtä ihmistä tai ihmisryhmää vastaan.

Viestintä voi olla puhetta, mutta se voi olla myös esimerkiksi kirjoituksia, kuvia, symboleja, musiikkia, piirroksia ja elokuvia.

Ei ole olemassa täydellistä listaa siitä, millainen puhe tai muu viestintä on rangaistavaa vihapuhetta. On kuitenkin joitakin tunnusmerkkejä, joiden avulla sitä voi arvioida.

Jos näet tai kuulet vihapuhetta, on tärkeää ettet itse lähde siihen mukaan tai kannusta puhujaa.

Syynä vihapuheeseen on usein epäluulo tai vihamielisyys

Rangaistavan vihapuheen taustalla on pelko, epäluulo tai vihamielisyys jotain ihmisryhmää kohtaan. Rangaistava vihapuhe kohdistuu johonkin ihmisen tai ihmisryhmän ominaisuuteen.

Mitä pitää tehdä jos minulle puhutaan vihapuhetta?

Jos sinulle kirjoitetaan tai puhutaan vihapuhetta:

 • kerro asiasta luotettavalle aikuiselle
 • keskustele asia läpi luotettavan aikuisen kanssa ja kerro tuntemuksistasi ääneen
 • muista, että sinä et ole ansainnut vihapuhetta
 • se joka puhuu tai kirjoittaa sinulle rumia tekee väärin
 • vihapuhe on rangaistava teko

Älä jatka vihapuhetta netissä

Jos kohtaat keskustelupalstalla tai kommenteissa vihapuhetta, älä tykkää siitä äläkä kannusta sen jatkumista. Voit syyllistyä rikokseen.

Voimme jokainen vaikuttaa omalta osaltamme siihen, että netissä ketään ei syrjittäisi, kiusattaisi, halveksuta tai toisia yllytetä epäluuloisuuteen toista ihmisryhmää kohtaan.