Aloita Empatiapolku!

Vägen till Empati

Kommer snart!

Path of Empathy

Coming soon!

Oppimistavoitteet

 • tunnistaa nettikiusaaminen ja vihapuhe
 • pysäyttää kiusaaminen ja vihapuhe omalta kohdalta
 • oppia sananvapauden vastuusta
 • ymmärtää mielipiteen perustelun merkitys
 • harjoitella viestien kirjoittamista
 • pohtia, miten voidaan rakentaa yhteisöllistä ja toiset huomioon ottavaa viestintäkulttuuria netissä
 • kehittää lapsen laajaa tekstikäsitystä kuvan, videon ja tekstien kautta
 • oppia käyttämään, tulkitsemaan ja tuottamaan monimediaisia tekstejä
 • käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti ja turvallisesti
 • harjoitella tunnetaitoja ja tutustua empatian käsitteeseen

Empatiapolku on avoinna 15.11.2020 saakka tässä osoitteessa.

Kuka jättää Tweetyn viestiseinälle ilkeitä kommentteja?

Mitä on vihapuhe ja miksi joku kirjoittaa sitä?

Empatiapolun ympärille ja sen innoittamana on mahdollista rakentaa ilmiökokonaisuus, jossa harjoitellaan edellä mainittuja taitoja.

Learning goals

 • to identify cyberbullying and hate speech
 • to stop bullying and hate speech in children’s lives
 • to learn about the responsibility of freedom of speech
 • to understand the importance of justifying an opinion
 • to learn to write messages
 • to consider how to build a communicative and inclusive communication culture online
 • to develop a child’s broad understanding of text through images, video and texts
 • to learn how to use, interpret and produce multimedia texts
 • to use ICT in a responsible and secure way
 • to practice emotional skills and understand the concept of empathy.

You will find The Path of Empathy in this address until 15th of November 2020.