Kirjaudu

Ruutuaika

Pysähdytään videon avulla pohtimaan yhdessä, milloin olisi hyvä laittaa puhelin pois ja keskittyä muihin asioihin.

Ruutuaika-tracker

Seurataan viikon ajan digitaalisen median käyttöä.

Kirjataan ylös

  • kuinka monta kertaa päivässä/viikossa käydään missäkin sovelluksessa,
  • kuinka kauan käytetään sitä kerrallaan ja
  • mihin tarkoituksiin niitä käytetään

(esim. keskustelut, pelit, opiskelu, tiedonhaku, kuvaaminen ja kuvien selaaminen ja jakaminen, jne.).

Kirjatkaa tiedot

  • paperille,
  • tekstinkäsittelyohjelmaan tai
  • johonkin ruutuaikasovellukseen