Valitkaa nyt parin kanssa yhteinen kuva.

Tehkää omat havainnot kuvasta.
Vertailkaa omia havaintojanne.

Minkälaisia eroja huomasitte tulkinnoisanne samasta kuvasta?

1. Näittekö kuvassa saman asian/aiheen?

2. Tehtiinkö teidän mielestänne samasta asiasta tärkeä tai vähemmän tärkeä kuvassa?

3. Kuka oli tehnyt teidän mielestänne kuvan?

4. Olitteko samaa mieltä siitä, miksi kuva oli alunperin tehty?

5. Minkä tyyppinen kuva oli teidän mielestänne kyseessä: mainos, taidekuva, opaste, uutiskuva… ?