Kirjaudu

Opitaan tekijänoikeudet

1. Tarvitset aina julkaisuluvan / lisenssin

Kun laitat valokuvia, kuvia tai tekstejä omille kotisivuillesi, ne tulevat kaikkien nähtäville ja tarvitset niiden julkaisemiseen luvan.
Jos kuva tai teksti on lisensioitu sellaisella Creative Commons –lisenssillä, joka oikeuttaa aineiston vapaan käytön verkossa, voidaan kuvaa tai tekstiä käyttää cc-lisenssin ehtojen mukaisesti.

2. Merkitse tekijän tiedot

Jos käytät toisen kuvaa tai tekstiä, tulee sen yhteyteen aina merkitä tekijätiedot (tekijän nimi ja lähde, mistä olet kuvan tai tekstin ottanut).
  • TEKIJÄN JA TEOKSEN NIMI
  • MILTÄ SIVULTA OLET OTTANUT

3. Merkitse mistä lainasit tekstin

Toisen kirjoittamaa tekstiä lainata tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa, kun tekijä- ja lähdetiedot on merkitty hyvän tavan mukaisesti. Siteerausoikeuden luonteesta johtuen sitä käytetään yleisesti tieteellisessä työssä, opetuksen yhteydessä ja myös arvosteltaessa toisten teoksia. Myös muussa käytössä siteeraaminen on mahdollista.
Siteerattaessa teosta on aina muistettava mainita sitaatin lähde eli yleensä tekijän nimi ja lähdeteos.

4. Tekijänoikeuksien voimassaolo

Tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolinvuoden päättymisestä.

5. Tekijä saa määrätä missä omaa teosta saa käyttää

Tekijänoikeuslain mukaan kirjallisen tai taiteellisen teoksen tekijällä on yksinoikeus määrätä teoksensa käyttämisestä. Tekijän yksinoikeus kattaa kaikki tekniset tavat ja menetelmät, joilla teosta voidaan kopioida. Kopioiminen tai lataaminen verkosta on eräs tapa valmistaa teoksesta kappaleita. Tekijänoikeuslaki koskee kaikkia teoksia, ilmaisu- ja julkaisutavasta riippumatta. Tästä syystä internetissä olevat teokset ovat samalla tavoin tekijänoikeuden suojaamia kuin muutkin ja niiden käyttöön tarvitaan lupa.
Joissakin tapauksissa tekijä on voinut antaa luvan intenetissä vapaasti saatavilla olevien teostensa käyttöön luvan esimerkiksi Creative Commons lisenssillä. Tällöin teosta saa käyttää lisenssiehtojen mukaisesti.

6. Omaan käyttöön saa kopioida

Teoksista saa kopioida muutaman kappaleen omaa, yksityistä käyttöä varten.
Kouluissa tapahtuva kopiointi opetuskäyttöä varten ei ole lain tarkoittamaa yksityistä käyttöä, joten siihen tarvitaan lupa.
Teoksen kopioiminen ja lataaminen internetiin ei ole yksityistä käyttöä ja myös siihen tarvitaan lupa, jos esimerkiksi haluaa laittaa omille kotisivuilleen toisen ottaman kuvan tai tekemän piirroksen.

7. Julkiselle nettisivulle pitää olla julkaisuun tarvittava lupa tekijältä

Tallentaessasi tai kopioidessasi aineistoa esim. nettisivuillesi, valitset samalla kenelle julkaiset sen. Kun julkaiset aineistoa muille kuin perhepiirillesi, ei kyse ole enää tekijänoikeuslain tarkoittamasta yksityisestä käytöstä.
Tekijänoikeudellisesti valmistat teoksesta kappaleen ja saatat sen yleisön saataville, jotka molemmat kuuluvat tekijän yksinoikeuteen. Tämän vuoksi kopioimiseen ja julkaisemiseen tarvitaan oikeudenhaltijan lupa.
Jäljempänä olevat ohjeet koskevat tilanteita, joissa toisen tekemiä teoksia halutaan käyttää ja jakaa laajemmin kuin omassa perhepiirissä, esimerkiksi nettisivusi julkisella etusivulla tai opetusryhmälle.

8. Kopioston luvalla voi käyttää ja kopioida eri teoksia opetuskäytössä

Jos haluaa kopioida ja käyttää toisten tekemiä teoksia, tarvitaan siihen yleensä oikeudenhaltijan lupa. Joissakin tilanteissa teosten käyttö voi olla sallittua tekijänoikeuslain nojalla. Opetuskäytössä on mahdollista kopioida ja käyttää teoksia oppilaitoksille hankitulla Kopioston luvalla. Kopioston kopiointiluvista lisätietoa täältä.
Oikeudenhaltija on myös voinut sallia teoksensa tietynlaisen käytön (esim. ei-kaupallinen käyttö) jollakin avoimella lisenssillä kuten Creative Commons –lisenssillä.

9. Merkitse tekijän nimi ja lähde teoksen yhteyteen

Omalle nettisivulle voit kopioida toisen kirjoittaman tekstin, esimerkiksi laulun sanoituksen tai runon, jos saat siihen luvan oikeudenhaltijalta.

10. Teokseksi lasketaan itsenäinen ja omaperäinen teos – ei esim. yleinen ruokaresepti

Pelkkiä valmistusohjeita sisältävät reseptit jäävät pääsääntöisesti tekijänoikeussuojan ulkopuolelle, koska ne eivät ole tekijänoikeuslain edellyttämällä tavalla itsenäisiä ja omaperäisiä teoksia. Tekijänoikeus ei suojaa ruokaohjeen tietoja.
On kuitenkin huomattava, että resepti saattaa esiintyä esimerkiksi jonkun lehtiartikkelin, keittokirjan tai blogin yhteydessä, joka kokonaisuutena voi olla itsenäinen ja omaperäinen teos ja sen kopioimiseen tarvitaan lupa. Tässäkin tapauksessa itse ruokaohjeen sisältämät yksityiskohtaiset raaka-ainetiedot ja määrät eivät ole suojattuja ja niitä voi kopioida vapaasti.

11. Käytä kuvia lisenssillä

Kuvia ovat esimerkiksi erilaiset piirroskuvat, valokuvat ja sarjakuvat.
Pääsääntöisesti tarvitset piirroksen tai sarjakuvan tekijän tai valokuvaajan luvan tai jakamiseen oikeuttavan lisenssin, jotta voit kopioida omalle nettisivulle toisen ottaman tai tekemän kuvan tai esimerkiksi sarjakuvan.
Kopioston Digiluvalla opettaja tai opiskelija voi kopioida kuvia, kuten valokuvia, sarjakuvia tai piirroskuvia, ja jakaa niitä oman opetusryhmänsä kesken. Kopioston luvalla voi myös digitoida aineistoja, esimerkiksi skannata kuvan painetusta julkaisusta ja jakaa sen opetusryhmälle vaikka oppimisympäristön kautta. Kopioston luvalla ei saa jakaa kopioimaansa ja tallentamaansa aineistoa julkisesti.
Internetistä ja erilaisista kuvapankeista löytyy paljon kuvia, joiden käytön tekijä on sallinut Creative Commons –lisenssillä. Näiden osalta tulee noudattaa lisenssiehtoja ja kopioidun kuvan yhteyteen merkitä tekijän nimi ja maininta, millä cc-lisenssillä kuva oli lisensioitu.

12. Hauska profiilikuva sosiaalisessa mediassa on myös julkaisemista

Toisen tekemän piirros tai muun kuvan käyttämiseen vaikka profiilikuvana tarvitset oikeudenhaltijan luvan. Mikäli kuva on julkaistu internetissä cc-lisenssillä, joka sallii kuvan käytön haluamallasi tavalla, on kuvan käyttäminen mahdollista.
Sarjakuvahahmot ovat usein myös suojattuja tavaramerkkinä ja niiden käyttöä rajoittavat siis muutkin säännökset kuin tekijänoikeus.

13. Videoissa hyperlinkit ja upotus sallittuja mutta tallentaminen nettisivulle vaatii luvan

AV-aineistoja ovat kaikki liikkuva kuva kuten tv-ohjelmat, elokuvat, verkkovideot kuten YouTube videot.
Pääsääntöisesti tarvitset oikeudenhaltijan luvan, jotta voit tallentaa tiedostona toisen tekemän verkkovideon esimerkiksi omalle verkkosivullesi. Suorien hyperlinkkien tekeminen on sallittua, joten voit tehdä linkin esimerkiksi YouTube videoon. Jos YouTube-videon tai muun videon voi upottaa upotuskoodilla, on videon palveluun lähettänyt henkilö antanut tähän luvan palvelun käyttöehtojen kautta. Eli upottaminen ja linkittäminen videoaineistoon on täysin sallittua, kunhan itse video nyt näyttäisi olevan laillisesti verkkoon pantu.
Internetistä löytyy paljon verkkovideoita, joiden käytön oikeudenhaltija on sallinut Creative Commons –lisenssillä. Näiden osalta tulee noudattaa lisenssiehtoja ja kopioidun kuvan yhteyteen merkitä tekijän nimi ja maininta, millä cc-lisenssillä kuva oli lisensioitu.

14. Videoiden esittäminen opetuksessa vaatii luvan tekijältä jos tilaisuus on julkinen – yksityinen ei vaadi

Elokuvien ja videoiden esittämiseen opetuksessa tarvitaan erillinen lupa. Myös verkossa olevien videoiden, kuten YouTube videoiden esittämiseen opetuksessa tarvitaan pääsääntöisesti lupa jos tilaisuus on julkinen. Jos opetustilanne on luonteeltaan yksityistilaisuus (eli sinne pääsee vain rajattu ennalta nimiltä tunnettu joukko ihmisiä), videoiden esittäminen verkosta on sallittua.
Verkossa on kuitenkin useita videoita, joiden käyttö opetuksessa on voitu sallia esimerkiksi Creative Commons-lisenssillä.
On huomattava, että internetissä oleva aineisto on saatettu ladata verkkoon ilman oikeudenomistajan suostumusta. Laittomasti verkkoon ladatun sisällön esittäminen ei ole sallittua.

15. Linkittäminen pitää tehdä hyvän tavan mukaisesti

Hyperlinkittämisessä on kysymys siitä, että linkkiä klikkaamalla siirrytään suoraan toiselle internetsivulle. Linkittämistä voidaan pitää tekijänoikeudellisesti sallittuna, jos linkitys tapahtuu siten, että käyttäjä huomaa selkeästi siirtymisen toiselle sivustolle ja linkittäminen on tehty muutoinkin hyvän tavan mukaisesti.

16. Teoksen pieni muunteleminen vaatii tekijältä luvan

Oikeus muunnella teosta on tekijän yksinoikeuteen kuuluva oikeus. Tekijällä on oikeus määrätä teoksestaan muuttamattomana ja muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa tai toista tekotapaa käyttäen.
Muunnelma syntyy esimerkiksi, kun olemassa olevaan teokseen tehdään lisäyksiä, rajauksia tai muita muutoksia. Muunnelma on esimerkiksi sinfoniasta tehty uusi sovitus tai kirjallisen teoksen tiivistäminen tai kun kirjasta tehdään elokuva tai näytelmä. Muunnelman tekeminen edellyttää yleensä alkuperäisteoksen tekijän lupaa.
Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos alkuperäisteoksen suoja-aika – 70 vuotta alkuperäisen tekijän kuolinvuoden päättymisestä – on kulunut umpeen tai jos teos on julkaistu esimerkiksi sellaisella Creative Commons –lisenssillä, joka sallii muuntelun.

17. Uuden, erilaisen teoksen tekeminen toisen teoksen pohjalta on sallittua

Vapaasti muuntelemalla on kuitenkin lupa tehdä uusi teos ilman alkuperäisen tekijän suostumusta. On huomattava, että lopputuloksena täytyy syntyä uusi itsenäinen teos, joka ei ole samaistettavissa alkuperäiseen teokseen.

18. Ideoiden varastaminen ja lainaaminen on sallittua

Tekijänoikeus ei suojaa teoksen tietosisältöä, ideoita eikä ajatuksia. Näitä voit hyödyntää kirjoittaessasi omaa tekstiä tai luodessasi muuta teosta.