Kirjaudu

Mediakupla

Selvitä oma mediakuplasi

Kokeilkaa itse! Päätä parin kanssa aihe, josta haluatte etsiä tietoa. Etsikää aiheesta tietoa Googlesta (esim. puhelimilla). Vertailkaa hakutuloksianne ovatko ne samanlaisia, vai eroavatko kaverisi hakutulokset aiempien hakujen perusteella. Entä sosiaalinen media? Katsokaa haluamanne median syötettä (feediä). Näyttääkö se samalta?
Pohdi, mitä vaikutuksia mediakuplalla voi olla.
Onko se mielestäsi hyvä vai huono asia?
Mitä ongelmia siitä voi aiheutua?

Mediakupla

 

Mikä on mediakupla?
Mediakupla tarkoittaa sitä, että kaikki toimintamme internetissä vaikuttaa siihen, millaista sisältöä saamme luettavaksi ja katsottavaksi. Monet mediasovellukset oppivat tulkitsemaan mediankäyttöämme ja tarjoavat nähtäväksemme aiheita, joista luulevat meidän pitävän. Siihen vaikuttavat sosiaalisen median käyttömme – tykkäykset, jaot jne. – sekä esimerkiksi hakukoneilla tekemämme haut.
Me kaikki elämme erilaisten mediakuplien sisällä. Hyvä esimerkki tästä on se, että jos kaksi henkilöä etsii samaa asiaa samalla hakusanalla Googlesta, he todennäköisesti saavat erilaisia hakutuloksia. Tämä johtuu heidän erilaisista mediakuplistaan – erilaisista hakuhistorioista ja erilaisesta toiminnasta sosiaalisessa mediassa.