Kirjaudu

Digiseikkailun tehtävät 

Opetusryhmillä on usein hyvin eriävät TVT- ja mediataidot ja vaihteleva määrä kokemusta tietoteknisistä laitteista. Digiseikkailussa voi edetä maailma kerrallaan opettajan valitseman teeman ympärillä. Seuraavat luokittelut auttavat löytämään oman opetusryhmän ikäluokalle pedagogisesti perustellun tehtävän.

Pääset suoraan seikkailukartan tehtävään painamalla alla olevien tarinoiden tai tehtävien otsikkoa tai valitsemalla tehtävän seikkailukartasta.

Tehtävät voidaan tehdä seikkailukartan järjestyksessä tai vapaasti valiten

Tarinoissa voidaan edetä numerojärjestyksessä. 

Viides- ja kuudesluokkalaiset hyötyvät “Tutki itse”-osioiden vapaasta tiedonhausta.

Tehtävät on numeroitu 5-6 luokkien seikkailukartan mukaan. Oman ikäryhmän järjestykseen pääset Tietoa opettajalle -osiosta.

Aiheeseen liittyvät tarinat:

Uutisten maailma

Harjoitellaan: uutisen rakennetta

kesto 30 min

Harjoitellaan: kertomaan ns. todellisia uutisia ja yksi valeuutinen – nauhoitetaan uutislähetys ja kuunnellaan

kesto 30 min

Harjoitellaan: tuntemaan mediakuplan käsitettä

 

kesto 10 min

Tutustutaan: disinformaation käsitteeseen

 

kesto 10 min

Tutustutaan trollauksen, provosoinnin ja yllyttämisen käsitteisiin

kesto 20 min

Tutustutaan: sisällöntuottajan vastuuseen

Kesto 20 min

Tutustutaan: klikkiotsikon käsitteeseen

Kesto 10 min

Harjoitellaan: pohtimaan ja rakentamaan yhdessä paikka luokan omille uutisille

kesto 60min

Harjoitellaan: kuuntelemaan mitä ja millä tavoin oikeassa uutistoimituksessa tehdään uutisia

kesto 15 min

Harjoitellaan:uutiskuvan rikastamista äänellä ja liikkeellä

kesto 30 min

Harjoitellaan:meemien luomista

kesto 40 min

Harjoitellaan: kuuntelemaan miten valeuutisia tehtailevassa “trollitehtaassa” voitaisiin toimia 

Kesto 15 min

Kuvanlukutaitoa mediassa

Tiedonhakutaidot

Tutustutaan: kuvahaun käyttöön kuvahuijauksien selvityksessä

Kesto 20 min

Mainokset

Harjoitellaan: keskustelemaan erilaisia mainoksia

Kesto 15 min

Tutustutaan videoesimerkin kautta mainonnan eri muotoihin

Kesto

Tekijänoikeudet