Miksi tietoja kalastellaan?

Verkkourkinta eli tietojenkalastelu (myös engl. phishing, suomeksi käytössä termi kalastelu) on tietotekniikassa rikollista toimintaa, jolla pyritään saamaan haltuun luottamuksellisia tietoja, kuten  henkilötietoja tai  tilitietoja,  esiintymällä tiedon saantiin oikeutettuna tahona.  Haluttua tietoa ovat erityisesti salasana- tai luottokorttitiedot, joita käyttämällä hyökkääjä voi päästä huomattaviin taloudellisiin voittoihin; jo muutama huijaukseen langennut uhri voi tehdä rikollisesta toiminnasta kannattavaa.  Urkinta tapahtuu yleensä sähköposti- tai pikaviestin muodossa. Huijausviesti pyrkii…

Sosiaalinen media -käsite

Mikä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media (lyhennetään arkikielessä some) tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi. Sosiaalisessa mediassa viestintä tapahtuu monelta monelle, eli perinteisille joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja vastaanottajan välinen ero puuttuu. Käytännössä viestintä tapahtuu kuitenkin jonkin keskitetyn palveluntarjoajan kautta. Sosiaalinen media on ilmiö, joka on muuttanut yhteiskunnan tuotanto- ja jakelurakennetta, taloutta ja kulttuuria. Professori Andreas M. Kaplanin ja Michael Haenleinin mukaan…

Jätti-Enter luokassa

Säästetään puhetta, käytetään koodia! Enter Enter toimii kuten Vihreä lippu Scratch -ohjelmoinnissa. Molemmat niistä aloittavat jonkun käskyn tai käskysarjan. Ne kuuluvat siis Tapahtuma-toimintoihin. Tehkää omasta luokastanne käskyjä joita opettaja sanoo luokalle päivittäin. Valitkaa käskyt jotka sanotaan aina peräkkäin, esim. “Merkitse läksy” + “Laita kirja reppuun” + “Nouse oman paikan viereen” + “Sanotaan hyvää päivänjatkoa”. Piirtäkää…