Kirjaudu

Sisäiset komponentit

Kerrataan vielä tietokoneen osat ja niiden tehtävät! Tutustutaan sitten komponentteihin!

Pöytätietokone

Pöytätietokone muodostuu erillisestä keskusyksiköstä, näytöstä, näppäimistöstä ja hiirestä. Tietokoneen varsinaiset osat eli komponentit ovat keskusyksikön sisällä.

Hiiri

Hiirtä liikuttamalla liikutetaan tietokoneen näytöllä osoitinta, jonka avulla käyttäjä voi antaa tietokoneelle erilaisia ohjeita hiirtä liikuttamalla ja erilaisia kuvakkeita painamalla.

Kannettava tietokone

Pöytätietokoneesta poiketen kannettavassa tietokoneessa eli ole erillistä keskusyksikköä, näyttöä, näppäimistöä tai hiirtä vaan kaikki osat ovat rakennettu saman kuoren sisälle. Pöytätietokoneista poiketen kannettavissa tietokoneissa on tavallisesti käytössä tasohiiri.

Tasohiiri

Yleensä kannettavissa tietokoneissa käytettävässä tasohiiressä näytöllä näkyvää osoitinta liikutetaan tasohiiren osoitinlevyllä, joka taas välittää käyttäjän sormen liikkeet tietokoneelle.

Näyttö

Näyttö on tietokoneen lisälaite, joka antaa käyttäjälleen välitöntä visuaalista palautetta tietokoneella suoritettavista toiminnoista. Toisin sanoen, näytön avulla näet mitä tietokone tekee.
Kuvapisteet eli pikselit:​
 • Tietokoneen näyttö koostuu tiheästä ruudukosta kuvapisteitä eli pikseleitä. Pikseleiden määrät näytöllä ilmaistaan resoluutiona eli luvulla, joka kertoo kuinka monta yksittäistä pikseliä näytöllä on, esimerkiksi 1366 x 768 (leveys x korkeus).​
 • Suurempi resoluutio mahdollistaa tarkemmat kuvat.​

 

Keskusyksikkö

Sisältää tietokoneen komponentit, eli osat, kuten emolevy, RAM-muisti, massamuisti, äänikortti, verkkokortti, grafiikkaprosessori ja virtalähde.

Täältä löytyvät tietokoneen sisuskalut, eli komponentit! Näitä minä tykkään tutkia ja keräillä. On mukava myös kasailla uusia tietokoneita vanhoista osista.

Emolevy

Emolevy on piirilevy, johon muut tietokoneen komponentit kiinnitetään ja jonka avulla tietokoneen eri osat kommunikoivat keskenään.
 • Emolevy on tietokoneen keskeisin piirilevy, johon muut tietokoneen osat kiinnitetään.​
 • Nykyisin emolevyihin on usein jo valmiiksi kiinnitetty esimerkiksi äänikortti ja verkkokortti kiinteäksi osaksi emolevyä.​
 • Kaikki muut osat liitetään emolevyyn sopivilla liitännöillä.​
 • Kaikki tietokoneen eri osat kommunikoivat keskenään emolevyn avulla.

Kiintolevy / Kovalevy / Massamuisti

 • Kiintolevy on tietokoneen massamuisti, johon tallennetaan kaikki tietokoneelle tallennettavat tiedostot kuten ohjelmat, pelit, tekstitiedostot, kuvat, videot ja musiikki.​
 • Perinteisissä kiintolevyissä tietokone tallentaa tiedot kovalevylle erityiselle magneettisella materiaalille, joka pyörii metalli- tai lasikiekkojen päällä.​
 • Pyörivät kiekot rajoittavat kovalevyn toimintanopeutta, mutta mahdollistavat toisaalta suuren tallennuskapasiteetin eli kovalevylle mahtuu tietoa useiden satojen giga- tai jopa teratavujen verran.​
 • Kiintolevy pitää tiedon tallessa myös tietokoneen ollessa sammutettuna.​
 • Nykyisin ovat yleistymässä niin sanotut SSD-kiintolevyt, jotka toimivat oikeastaan samalla tavalla kuin esimerkiksi älypuhelimen muistikortit ja ovat huomattavasti nopeampia kuin perinteiset kiintolevyt.​

 

Äänikortti

Äänikortti on tarkoitettu erilaisten äänisignaalien tuottamista varten.
Kuten verkkokorttikin, myös äänikortti on tavallisesti kiinteä osa emolevyä, mutta esimerkiksi musiikkia tietokoneella tekevän kannattaa harkita laadukkaamman ja monipuolisemman äänikortin hankintaa kiinteän kortin tilalle.​

Keskusmuisti / Käyttömuisti / RAM-muisti

Työmuisti, jonne ladataan käytössä olevien ohjelmien tarvitsemaa tietoa. Tietokoneen sammuessa RAM-muisti tyhjenee. Myös RAM-muistin määrä vaikuttaa tietokoneen kykyyn suorittaa monimutkaisia ja raskaita ohjelmia kuten pelejä.
 • Tietokoneen käyttömuistiin tallentuu kaikki käynnissä olevien ohjelmien sillä hetkelä tarvitsema tieto, joka mahdollistaa tietokoneen nopeamman toiminnan, kun kaikkea tarvittavaa tietoa ei tarvitse erikseen hakea kiintolevyltä.​
 • Verrattuna kiintolevyyn käyttömuistit ovat kooltaan ja tallennustilaltaan paljon pienempiä, mutta niitä ei olekaan tarkoitettu pitkäaikaiseen tiedon säilömiseen vaan välittämään käynnissä oleville ohjelmille nopeasti niiden tarvitsemaa tietoa. ​
 • Tärkeä ero kiintolevyyn verrattuna on myös se, että käyttömuisti tyhjenee aina tietokoneen sammuessa. ​

 

Prosessori / Suoritin

Prosessoria voidaan pitää tietokoneen ”aivoina”.
Se käsittelee tietokoneohjelmien sille antamia käskyjä ja pystyy laskemaan huiman määrän monimutkaisia laskuja silmänräpäyksessä.
 • Tietokoneen varsinaisina ”aivoina” suorittimella on huomattava merkitys tietokoneen suorituskykyyn eli nopeuteen.​
 • Suoritin laskee ytimessään silmänräpäyksessä miljoonia monimutkaisia laskutoimituksia käyttäjän sille antamien ohjeiden mukaan. Näiden laskutoimitusten tulokset eli käyttäjän antamat käskyt suoritin välittää muille tietokoneen osille käyttöjärjestelmän avulla. ​
 • Suoritin käyttää laskuissaan niin sanottua konekieltä eli binäärikoodia, joka koostuu yksinomaan ykkösistä ja nollista.​
 • Suorittimia on eri bittisiä riippuen niiden käyttämän sisäisen tietoväylän koosta. Suurin osa nykyisistä prosessoreista on 64 bittisiä.​
 • Suorittimen nopeus eli kellotaajuus ilmaistaan gigaherzeinä (GHz). Tällä tarkoitetaan suorittimen laskentatehoa yhden sekunnin aikana.​
 • Nykyisissä suorittimissa voi olla yhden ytimen sijasta jopa kahdeksan ydintä, joka mahdollistaa monien samanaikaisten laskutoimitusten määrää ja näin lisää suorittimen laskentatehoa.​
 • Suorituskyvyn parantamiseksi suoritin käyttää myös sisäistä välimuistia, johon se hetkellisesti säilöö käsittelemäänsä tietoa, jolloin vältetään hitaampi tiedonluku kiintolevyltä.​

 

Verkkokortti

Verkkokortti eli verkkosovitin mahdollistaa tietokoneen liittämisen internettiin. Monissa emolevyissä on nykyisin integroitu verkkokortti. Verkkokortti on tavallisesti siis kiinteästi asennettuna emolevyyn, mutta tarvittaessa sellaisen voi hankkia erillisenä osana. Verkkokortti mahdollistaa tietokoneen liittämiseen internettiin.​

Grafiikkaprosessori eli näytönohjain

Grafiikkaprosessori käsittelee erilaista grafiikkaan liittyvää tietoa. Se vastaa osaltaan esimerkiksi kuvien, videoiden ja pelien sujuvasta toiminnasta. Nykyiset grafiikkasuorittimet ovat hyvin tehokkaita ja niiden laskentakyky ylittääkin usein prosessorin tehon.

Muita tietokoneen osia

 

Kotelo on runko, jonka sisälle tietokone kasataan. Koteloita on monen mallisia ja näköisiä.​
Tietokoneessa voi olla optisia luku- ja kirjoituslaitteita kuten CD- tai DVD-asemia.​

 

Virtalähde

Virtalähde muuttaa virtajohdon kautta koneelle tulevan verkkovirran tietokoneen eri osille sopivaksi​