Kirjaudu

Muuta riviväli tarinasta.

Riviväli

Riviväli tarkoittaa rivien etäisyyttä toisistaan.

Tapa 1:

Aloitus-valintanauhalta löytyy painike, josta riviväli voidaan muuttaa. Jos haluat muuttaa useamman kappaleen riviväliä, on kappaleet valittava ennen muutosta.

Tapa 2:

Rivivälin voi muuttaa myös seuraavilla näppäinkomennoilla:

  • Riviväli 1 (Ctrl+1)
  • Riviväli 1,5 (Ctrl+5)
  • Riviväli 2 (Ctrl+2)