Kirjaudu

Harjoitellaan pikakomentoja

Pikakomennoilla, eli pelkkiä näppäimiä painamalla saamme tehtyä nopeammin asian, johon hiirtä käyttämällä menisi aikaa.

Tutustu yleisimpiin pikakomentoihin.

Käyttöjärjestelmän avaaminen

Tätä tarvitset aina kun avaat tietokoneen.


@ -merkin tekeminen

Tätä tarvitset aina kun kirjoitat sähköpostiosoitteita. @-merkin tekemisen taitoa tarvitset siis usein! Harjoittele tässä!


Tekstin lihavointi


Tekstin kopiointi


Kopioidun tekstin liittäminen


Valitse kaikki

Harjoittele nyt edellä oppimiasi tässä kohdassa:

Siirry avoimesta ohjelmasta toiseen


Etsi sivulta


Mene sivun loppuun


Mene sivun alkuun


Kursivoi teksti


Tee valitusta sanasta linkki


Avaa uusi dokumentti


Tallenna


Avaa uudestaan viimeksi sulkemasi välilehti (selaimessa)


Lisää teksti ilman muotoilua


Avaa uusi välilehti selaimessa


Alleviivaa teksti


Leikkaa teksti


Peruuta viimeksi tekemäsi